LH221V Examinatorskap för kurser på KTH 1,5 hp

Examinership for Courses at KTH

Kursen består av en webbaserad del, som görs i egen takt, och en avslutande heldagsträff. Den webbaserade delen är uppdelad i moduler. Modulerna handlar om:

- bra examination och principen om målrelaterad examination

- juridiska aspekter på examination

- inkluderande examination och vad som gäller för studenter med olika former av funktionshinder

- lokala regler för kursplaner och examination samt examinators roll och ansvar

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Teknik och lärande
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT18 LH221V per 3 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (1,5 hp)

 • Anmälningskod

  51338

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  1 - 12

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Viggo Kann <viggo@kth.se>

 • Lärare

  Viggo Kann <viggo@kth.se>

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska kursdeltagaren kunna

- agera i enlighet med gällande lagar och regler

- diskutera och reflektera över examinators roll och ansvar

- reflektera över kvaliteten i examinationen och dess lämplighet för att bedöma måluppfyllelse

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen består av en webbaserad del, som görs i egen takt, och en avslutande heldagsträff. Den webbaserade delen är uppdelad i moduler. Modulerna handlar om:

- bra examination och principen om målrelaterad examination

- juridiska aspekter på examination

- inkluderande examination och vad som gäller för studenter med olika former av funktionshinder

- lokala regler för kursplaner och examination samt examinators roll och ansvar

Kursupplägg

Kursen består av en öppen webbaserad del, som görs i egen takt. Den webbaserade delen är uppdelad i moduler.

Efter genomgången och avklarad webbdel kan man anmäla sig till examinationsträff.

Behörighet

Webbmodulerna är öppna för alla på KTH. Förkunskapskrav för anmälan till examinationsträff är genomgången och godkänd LH231V/LH201V eller motsvarande grundläggande kurs i högskolepedagogik om 7,5 hp. Samt avklarade webbmoduler.

Rekommenderade förkunskaper

Förkunskapskrav:

LH201V/LH231V eller motsvarande högskolepedagogisk kurs om 7,5 hp, samt genomgångna webbmoduler.

Litteratur

Utdelas vid kursstart.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,5, betygsskala: P, F

Samtliga moduler i den webbaserade delen ska vara godkända för att kursdeltagaren ska få anmäla sig till och delta i den avslutande exminationen.

Slutexaminationen sker genom ett caseseminarium och en skriftlig tentamen.

Ges av

ITM/Lärande

Kontaktperson

Margareta Bergman, margberg@kth.se

Examinator

Viggo Kann <viggo@kth.se>

Övrig information

Samtliga moduler i den webbaserade delen ska vara godkända för att kursdeltagaren ska få delta i den avslutande exminationen.

Slutexaminationen sker genom ett caseseminarium och en skriftlig tentamen.

Anmälan till examination kan endast ske när webbmodulerna är avklarade.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.