Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

LH233U Lärande för utmaningsdriven utbildning med globala utvecklingsmål 3,0 hp

Utbildningens syfte är att ge kunskap i utmaningsdriven utbildning och praktiska färdigheter i att kunna planera och genomföra projektkurser som har sin utgångspunkt i samhällsutmaningar och hållbarhetsmål. I kursen ingår förutom utmaningsdriven pedagogik och dess olika aspekter, som t.ex. handledning och examination, även praktiska metoder och verktyg för genomförande av utmaningsdrivna projekt, metoder för planering och uppföljning av effektmål och samhällsgenomslag, samt modeller och metoder för att arbeta med hållbarhetsmål i utmaningsdrivna projekt.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2024 Start 2024-01-16 uppdragsutbildning

Anmälningskod

60511

Rubriker med innehåll från kursplan LH233U (VT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Ingen information tillagd

Lärandemål

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik och lärande

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd