Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

LS1452 Introduktion till teknikvetenskaplig kommunikation på engelska 7,5 hp

I en språkfokuserad lärmiljö och med deltagare från olika program, får du i denna kurs
överbrygga klyftan mellan den engelska du lärde dig i skolan och den engelska och
kommunikationsförmåga som krävs för avancerade studier inom ditt teknikområde.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik, åk 3, Rekommenderad

Masterprogram, systemteknik och robotik, åk 1, Rekommenderad

Masterprogram, systemteknik och robotik, åk 2, Rekommenderad

Perioder

P1 (3,0 hp), P2 (4,5 hp)

Varaktighet

2024-08-26
2025-01-13

Studietakt

25%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

20 - 54

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50130

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan LS1452 (HT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursens utgångspunkt är att moderna teknikvetenskapliga utmaningar är ofta komplexa eftersom de innefattar olika prioriteringar, perspektiv och begränsningar. Denna komplexitet kräver effektiv kommunikation i tydligt, koncist och exakt språk.

Kursen fokuserar på tydlig, koncis och exakt engelska och syftar till att överbrygga klyftan mellan den engelska som lärs ut i gymnasiet och den engelska och kommunikationsförmåga som krävs för avancerade studier inom kursdeltagarnas specifika teknikområden. Med tanke på både avancerade studier och de komplexa teknikvetenskapliga utmaningarna ger kursen kursdeltagarna träning i och personlig återkoppling på:

 • teknikvetenskaplig engelska, inklusive begrepp inom deras specifika teknikområden
 • strategier för att interagera effektivt i samtal och i frågestunder
 • metoder för att effektivt presentera teknikspecifik information i tal, text och via digitala kanaler
 • strategier för att snabbt läsa teknikvetenskaplig text

Lärandemål

I en språkfokuserad lärmiljö och med kursdeltagare från olika ingenjörs- och teknikvetenskapliga områden lär sig studenterna engelsk språkstruktur och strategier för att kommunicera sina tekniska kunskaper på tydlig, koncis och exakt engelska.

Mer exakt ska studenterna efter avslutad kurs kunna:

 1. aktivt delta i gruppsamtal på engelska för att uttrycka och diskutera teknikspecifik kunskap, ge förslag, komma överens och fatta beslut
 2. hålla en presentation om sitt teknikområde och delta i en frågestund
 3. identifiera strategier för att i högt tempo kunna läsa och förstå engelsk text 
 4. identifiera strategier och konventioner för textstruktur, teknikvetenskaplig stil och referenshantering i forskningsartiklar inom sitt specifika teknikområde och applicera dem i sina egna skrivuppgifter
 5. kommunicera effektivt i olika digitala kanaler, såsom via e-post, och författa korta texter inom sitt specifika teknikområde 

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande högskolebehörighet

Ingen erfarenhet av att använda engelska i högre studier krävs. 

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminarier, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Muntlig tentamen, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd