ME1007 Strategisk ledning 6,0 hp

Strategic Management

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Strategi, ledning, beslut

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Industriell ekonomi
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT00.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursen syftar till att ge deltagarna insikt och kunskaper i strategi som ett centralt fält inom industriell företagsledning. Kursen strävar efter att utveckla kursdeltagarnas tänkande kring strategi samt ge en förståelse för den inneboende komplexitet och motsägelsefullhet som präglar strategiskt arbete. Denna förståelse korsbefruktas med en inblick i strategisk praktik genom fallstudier i industrin. Kursen är problemorienterad och har etablerad och ny teori inom fältet som bas.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen består av en serie föreläsningar/workshops, kompletterat med seminarier samt en serie inlämningsuppgifter/hemarbeten. Föreläsningarna strävar efter att ge en teoretisk bas i ämnet. Gruppuppgifterna ger fördjupningskunskaper samt möjlighet till praktisk tillämpning. Av deltagarna förväntas ett aktivt deltagande och ett visst mått av nyfikenhet kombinerat med eget kritiskt tänkande. Två gruppuppgifter ingår, vilka båda ska redovisas muntligt såväl som skriftligt. (Eventuellt tillkommer inläsningsuppgifter inför föreläsningar.)

Behörighet

Grundkurs inom industriell ekonomi och organisation, eller motsvarande.

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination

 • SEM1 - Seminarier, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Kontaktperson

Henrik Blomgren, henrik.blomgren@indek.kth.se, +46 8 790 67 47

Examinator

Henrik Blomgren <henrik.blomgren@indek.kth.se>

Övrig information

Beslut/fastställd 2003-03-14.

Ersätter 4D1061.

Kursen ges för sista gången våren 2010.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2010.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.