ME1023 Industriell marknadsföring 6,0 hp

Industrial Marketing

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Kursen förbereder studenterna för marknadsföringsrollen i teori och praktik. Genom övningar och föreläsningar utvecklas deltagarnas förmåga till strategiskt och kreativt tänkande på flera nivåer inom strategisk, taktisk och operativ marknadsföring, samt varumärkesstrategi för industriella marknader.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Industriell ekonomi
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT00.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Att förstå och tillämpa tänkandet och redskapen i den moderna marknadsföringen. Efter kursen ska studenterna kunna genomföra en omvärldsanalys, skapa en varumärkesidentitet, positionera produkter och tjänster samt utforma en marknadsplan.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen omfattar två huvudsakliga områden: strategisk marknadsföring och taktisk marknadsföring. Inom den strategiska marknadsföringen ligger tyngdpunkten på segmentering, positionering och varumärkesidentitet. Inom den taktiska marknadsföringsmixen, samt den operativa samordningen av företagets marknadsföringsaktivieter. Kursen täcker in både industriella marknader och konsumentmarknaden.

Kursupplägg

6,0 hp inom Industriell ekonomi, grundkurs, eller motsvarande.

Behörighet

Särskild behörighet för KTH:S utbildningar

Matematik D, Fysik B, kemi A. Ivar och ett av ämnena krävs lägsta betyget Godkänd eller 3.

Rekommenderade förkunskaper

Grundkursen i Industriell ekonomi.

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination

 • SEM1 - Seminarier, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Kontaktperson

Henrik uggla, henrik.uggla@indek.kth.se, +46 8 79087 34

Examinator

Henrik Uggla <henrik.uggla@indek.kth.se>

Övrig information

Ersätter ME2023.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2010.
Examinationsinformation gäller från och med VT2010.