MF1020 Industriell design Prop 2 3,0 hp

Industrial Design Prep 2

Obligatorisk introduktionskurs del 2 för studenter som antagits till program P, Design och produktframtagning, men som ej deltagit i första årets undervisning på P-programmet.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  60561

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 1

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Stefan Ståhlgren <stahlg@kth.se>

 • Målgrupp

  Kursen ges endast för studenter från Öppen ingång, COPEN, som antas till CDEPR-programmet.

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  61073

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-03-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 1

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Stefan Ståhlgren <stahlg@kth.se>

 • Målgrupp

  Kursen ges endast för studenter från Öppen ingång, COPEN, som antas till CDEPR-programmet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för de olika faserna i designprocessen
 • använda modellverkstad och prototypmaskiner
 • utföra några viktiga aktiviteter i denna process

Kursens huvudsakliga innehåll

I kursen ingår skissteknik och digital 3D-visualisering med Adobe-paketet. Det ingår även ett verkstadspaket som ger körkort till modellverkstad och prototypmaskiner som modellfräsar, 3D-skrivare, laserskärare mm.

Kursupplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, seminarier och workshops.

Behörighet

Öppet till studenter som är antagna till CDEPR från OPEN.

Rekommenderade förkunskaper

MF1018

Litteratur

Beslutas senare

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

För godkänt betyg krävs godkända inlämningsuppgifter, deltagande i seminarier och övningar samt godkänd närvaro i kursens aktiviteter (PRO1; 3p).

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator

Stefan Ståhlgren <stahlg@kth.se>

Övrig information

Denna kurs är, tillsammans med MF1018, en adaption av designkunskaper för studenter som ansluter till CDEPR årskurs 2, t.ex. studenter från COPEN på KTH. Adaptionen avser delar av kunskaperna som ges i kurserna MF1061 och MF1062 som ges i åskurs 1 på CDEPR.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2016.
Examinationsinformation gäller från och med VT2016.