MF1023 Elektroteknik, del 2 3,0 hp

Basic Electrical Engineering, Part 2

Kursen täcker skillnaderna mellan MF1016 Elektroteknik för M o P och kursen MF1017 Elektroteknik T. 

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P2 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  50516

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Hans Johansson <hbjo@kth.se>

 • Lärare

  Lars Svensson <larsvens@kth.se>

  Nihad Subasic <subasic@kth.se>

  Vicki Derbyshire <vickid@kth.se>

 • Målgrupp

  För studerande på CFATE som läst MF1017

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P2 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  50737

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Hans Johansson <hbjo@kth.se>

 • Lärare

  Lars Svensson <larsvens@kth.se>

  Nihad Subasic <subasic@kth.se>

  Vicki Derbyshire <vickid@kth.se>

 • Målgrupp

  För studerande på CFATE som läst MF1017

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall teknologen bland annat kunna

 • välja en elmotor till en mekanisk last vars moment varierar i tiden.
 • att med givna kylförhållanden uppskatta temperaturen i en elmotor en viss tid efter det att en känd belastning kopplas in.
 • beräkna varvtal, moment, effekt, ström och spänning i olika delar av en elektrisk motordrift (bestående av mekanisk last, elmotor och matningsdon), dels vid konstant varvtal och dels vid acceleration och bromsning.
 • analysera ett digitalt sekvensnät.
 • uppskatta avvikelser i mätresultat dels beroende på att mätinstrument belastar mätobjektet och även beroende på mätinstrumentens noggrannhet.

Kursens huvudsakliga innehåll

Digital elektronik och mikrodatorteknik: Analys av sekvenskretsar. Analoga kretsar för anpassning av givarsignaler i samband med A/D-omvandling. Exempel på givare enkoder.

Elmotoranläggningar: Principer för varvtalsstyrning av motorer. Matningsdon och kraftelektronik till elmotorer. Exempel på givare i samband med motordrift.

Behörighet

Uppnått minst 60 poäng och SF1624/5B1132 , SF1602/5B1133 , SD1120/4B1117

Rekommenderade förkunskaper

Den som påbörjar kursen i elektroteknik förutsätts ha deltagit i kursen MF1017 Elektroteknik för T.

Litteratur

Elektroteknik

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 0,7, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laborationer, 0,8, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

För slutbetyg fordras godkänd tentamen (TEN1; 1,5 hp), godkänd labkurs (LAB1; 0,8 hp) samt godkända inlämningsuppgifter (INL1; 0,7 hp).

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Hans Johansson, 08-790 74 90, hansj@md.kth.se

Examinator

Hans Johansson <hbjo@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2008.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.