MF1037 Design och produktframtagning, modellering och simulering 9,0 hp

Design and Product Realization, Modelling and Simulation

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Design och Produktframtagning, ModSim, bygger vidare på DoP perspektivkurs för P1 och syftar till att vidareutveckla förmågor inom produktframtagning genom tillämpning av matematik, mekanik och numeriska metoder. Kursen baseras på ett produktframtagningsprojekt med inslag av modellering och simulering.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall kursdeltagarna:

 • ha fördjupad erfarenhet av design- och produktframtagningsprocessen samt arbetsmetodiken och ingenjörens roll i denna.
 • tillämpa och fördjupa kunskaper i matematik, mekanik och numeriska metoder.
 • tillämpa och fördjupa kunskaper inom ämnesområdet design och produktframtagning.
 • tillämpa kunskaper och erfarenheter av grupparbete och projektarbete
 • självständigt skapa modeller av produkter, och simulera kraft- och momentpåverkan på produkten.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar design och produktframtagningsprocessen genom att integrera kunskap som tidigare förvärvats i mekanik, matematik och numeriska metoder, tillämpa dem i ett design och produktframtagningssammanhang och metodiskt tillämpa dem i projekt inom design och produktframtagning.
Tyngdpunkten i denna kurs är inte att studera en lista över ämnen, utan det är en projektkurs. Studenterna arbetar i team med ett projekt, där färdigheter som förvärvats i tidigare kurser integreras. Kursen är i huvudsak en utvidgning av kursen MF1046 Design och produktframtagning - Introduktion, men det krävs också grundläggande kunskaper i mekanik, matematik, programmering av matematiska modeller för fysiska system och CAD.
Några ämnen som behandlas vid föreläsningar är; grundläggande designprinciper inom maskinteknik, grundläggande modelleringsprinciper för mekaniska beteende hos olika produkter, programmering av matematiska modeller för det mekaniska beteende hos olika produkter, en introduktion till hållfasthetsläran. Beroende på projektet kan andra ämnen ingå.
Muntliga och skriftliga rapporter på svenska är obligatoriska.

Behörighet

MF1046 Design och produktframtagning, introduktion

Obligatorisk för
CDEPR1

Rekommenderade förkunskaper

Deltagande i samtliga kurser under hösten för CDEPR1.

Litteratur

Litteraturen från samtliga obligatoriska kurser för CDEPR1 i period 1 och 2

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0, betygsskala: P, F
 • KON1 - Kontrollskrivning, 1,5, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 4,5, betygsskala: P, F

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Anders Söderberg, 08-790 7265, aes@kth.se

Examinator

Anders Söderberg <aes@kth.se>

Påbyggnad

Kurserna i blocket Design och Produktframtagning(MF1038, MF1039, MF1040)

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2011.
Examinationsinformation gäller från och med HT2008.