MF2015 Förbränningsmotorteknik, allmän kurs 6,0 hp

Internal Combustion Engineering, General Course

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Orientering om moderna förbränningsmotorer inkluderande historisk bakgrund och konkurrerande teknik. Miljö- och energiaspekter behandlas. Framtidsfrågor diskuteras.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens mål är att ge

 • allmän orientering om utformning av produktionsaktuella förbränningsmotorer
 • historisk bakgrund
 • termodynamisk och förbränningsteknisk grund
 • konstruktiva aspekter på tillverkningsmetoder, materialval mm
 • kunskaper om emissioner från diesel- och ottomotorer och hur man reducerar dessa
 • orientering om forskning inom området.

Kursens huvudsakliga innehåll

Repetition och övning av grundläggande termodynamik med tillämpning på förbränningsmotorer. Därvid ingår vanliga kretsprocesser, överladdning och laddluftkylning. Bränslecell som en tänkt framtida process behandlas.

Grunderna för förbränning gås igenom för diesel- respektive ottomotorer, varvid olika bränslen, grundläggande kemi och bildning av emissioner ingår. Emissionsregler och katalysatorer gås igenom. Framtida bränslescenarion diskuteras.

Små 2-taktsmotorer, 4-takts ottomotorer för gräsklippare och personbilar beskrivs i små grupper runt uppskurna motorer och viktiga komponenter. Fartygsmaskinerier behandlas i föreläsning.

En modern personbilsmotor demonteras och monteras av kursdeltagarna i små grupper under ledning och samtidig undervisning av handledare.

Laborationer ges där en diesel- och en ottomotor provkörs, varvid prestanda, verkningsgrad och emissioner studeras. För den ena laborationen skall en inlämningsuppgift utföras, där provdata skall analyseras. Bl. a. skall turboöverladdarens verkningsgrader räknas fram ur mätta data.

Mekaniken och dynamiska krafter för kolvrörelse härleds och exempel beräknas. Olika cylinderarrangemang och totalvibrationer diskuteras.

Tändsystem, bränslesystem och styrsystem gås igenom. Smörjsystem, motoroljor och kylsystem behandlas.

Behörighet

Uppnått minst 120 poäng  och SG1220/5C1220 , MJ1401/4A1601, 

Rekommenderade förkunskaper

Basblockets kurser i matematik, mekanik och termodynamik för M, P, T programmen.

Litteratur

Bosch. Automotive Handbook (valfritt engelsk eller tysk utgåva).

Bosch. Avgasteknik för ottomotorer (svensk).

(Heywood. Internal Combustion Engine Fundamentals. McGraw-Hill, ej obligatorisk)

Eget material: Historia, termodynamik, avgaskemi och vevrörelse (kan köpas eller laddas ner). Föreläsningsmaterial som läggs ut på internet efter föreläsningar och uppdateras varje år. Föregående års upplaga kan laddas ner före föreläsningarna.

Examination

 • LABA - Laborationer, 1,5, betygsskala: P, F
 • TENA - Skriftlig tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Deltagande i monteringsövning och komponentstudie, godkänd inlämningsuppgift från laboration (LABA; 1,5 hp), skriftlig tentamen (TENA; 4,5 hp)

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Hans-Erik Ångström, 08-790 85 74, angstrom@md.kth.se

Examinator

Hans Erik Allan Ångström <angstrom@kth.se>

Övrig information

Obligatorisk för inriktnigen Vägfordon och Förbränningsmotor. Ersätter 4F1430.

Påbyggnad

MF2016 Förbränningsmotorteknik, fk

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2009.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.