MF2019 CAD 3D-modellering och visualisering 6,0 hp

CAD 3D-modelling and Visualization

CAD-modeller är viktiga informationsbärare hos produktutvecklande företag. Modellerna bidrar till att skapa en gemensam förståelse mellan individer och grupper med olika typer av kompetens. Modellerna kan användas för olika nedströmsapplikationer, till exempel för att ta fram lastfall för att kontrollera dimensioneringskriterier med hjälp av FEA.

Kursen behandlar i huvudsak virtuell prototypframtagning med parametriserade solidmodeller, men deltagarna kommer också att introduceras i grundläggande ytmodellering. Dessutom kommer deltagarna att få möjlighet att testa hur det är att jobba synkront (även kallat direktmodellering), vilka möjligheter och svårigheter det ger.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 CAD 3D för programstuderande

HT19 CAD 3D för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P2 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  51127

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Planerade moduler

  P2: C1, H1, E2, I2. mer info

 • Kursansvarig

  Kjell Andersson <kan@kth.se>

 • Lärare

  Bulat Munavirov <bulatm@kth.se>

  Kjell Andersson <kan@kth.se>

  Peter Carlsson <pecar@kth.se>

 • Målgrupp

  Valfri för: CMAST3, CDEPR3, CFATE3 och CMATD3

  CMAST4, CDEPR4 - kurs inom teknikprofil

VT20 CAD 3D för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P4 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  60333

 • Kursen startar

  2020-03-16

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Kjell Andersson <kan@kth.se>

 • Lärare

  Bulat Munavirov <bulatm@kth.se>

  Kjell Andersson <kan@kth.se>

  Peter Carlsson <pecar@kth.se>

 • Målgrupp

  Valfri för: CMAST3, CDEPR3, CFATE3 och CMATD3

  CMAST4, CDEPR4 - kurs inom teknikprofil för de studenter som läser masterprogram TINEM, TSUTM och TTMAM

  Masterprogram TIPUM, TIPDM, TAEEM

 • Del av program

HT18 CAD 3D för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P2 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  50780

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Planerade moduler

  P2: A2, E2, F2, I2, J2. mer info

 • Kursansvarig

  Kjell Andersson <kan@kth.se>

 • Lärare

  Bulat Munavirov <bulatm@kth.se>

  Kjell Andersson <kan@kth.se>

  Peter Carlsson <pecar@kth.se>

 • Målgrupp

  Valfri för: CMAST3, CDEPR3, CFATE3 och CMATD3

  CMAST4, CDEPR4 - kurs inom teknikprofil

  Masterprogram TIPUM, TIPDM, TAEEM

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Skapa en CAD-modell med produkt- och tillverkningsinformation (PMI) ur ett systemperspektiv.
 • Skapa en CAD-modell med blandat tekniskt innehåll, t.ex. mekaniska och elektriska komponenter.
 • Behärska modelleringsmoduler (dvs olika applikationer och miljöer) i ett CAD-system för design av maskinkomponenter.
 • Göra kraft- och rörelseanalys av en mekanism-modell.
 • Göra interferensanalyser.
 • Skapa kommunikativa representationer av CAD-modeller för att presentera och beskriva utformning och beteende av en produkt.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar i huvudsak virtuell prototypframtagning med parametriserade solidmodeller, men deltagarna kommer också att introduceras i grundläggande ytmodellering. Dessutom kommer deltagarna att få möjlighet att testa hur det är att jobba synkront (även kallat direktmodellering), vilka möjligheter och svårigheter det ger.

Kursupplägg

I kursen ingår tre inlämningsuppgifter där deltagarna får träna sig i att:

 1. skapa del- och sammanställningsmodeller
 2. arbeta i kablage-, plåtformnings- och renderingsmiljö
 3. göra en kraft- och rörelseanalys av en mekanism-modell och överföra informationen till en FEA-analys. Samtliga inlämningsuppgifter ska presenteras med hjälp av kommunikativa bilder och/eller filmer.

Den andra delen av kursen består av en individuell projektuppgift där en detaljerad CAD-modell av en produkt som hen väljer själv ska utformas. Den modellerade produkten ska innehålla både elektroniska komponenter och rörliga mekanismer. Varje deltagare kommer också att granska en annan kursdeltagares modell.

Behörighet

Kursen är en fortsättning från tidigare kurser:

• MF1044/MF1039 eller liknande, som tar upp vanliga maskinelement

• och MF1045/MF1015/MF1040 eller liknande, där deltagaren har arbetat i ett produktframtagningsprojekt i en grupp på minst fem studenter. Studenten har beprövad erfarenhet av olika faser av produktutvecklingsprocessen.

Andra studenter som vill gå kursen bör ha en kandidatexamen i Maskinteknik eller motsvarande, och bör kunna:

1. Strukturera, formulera och skriva en teknisk rapport med ett ordbehandlingsprogram, t.ex. Word.

2. Presentera resultat med hjälp av presentationsprogram som Powerpoint.

3. Grundläggande CAD-modellering i ett CAD-system (dvs skapa del- och sammanställningsmodeller, skapa sprängskisser, och skapa ritningar från en 3D-modell).

4. Dimensionera vanliga maskinelement.

Litteratur

Innovation in Product Design: From CAD to Virtual Prototyping by Monica Bordegoni and Caterina Rizzi (e-bok from KTH Biblioteket)

Genom kurswebben får eleverna tillgång till föreläsningsmaterial och material som behövs för att lösa inlämningsuppgifterna och projektet.

Examination

 • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 3,0, betygsskala: P, F
 • ÖVN2 - Individuellt projekt, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

För att bli godkänd på kursen ska följande godkännas:

Tre individuella inlämningsuppgifter (3 poäng) som ska levereras inom specificerad tid. Inlämningsuppgifterna har betygsskala P/F. Om inte alla uppgifter blir godkända under samma kursomgång måste samtliga uppgifter göras om vid ett senare kurstillfälle.

Den individuella projektdelen (3 poäng) av kursen har betygsskala A-F, inklusive möjligheten till Fx. Detta betyg speglar slutbetyget i kursen. [OBS: Om betyget Fx ges, måste det som saknas lämnas in och godkännas innan nästa kursomgång. Om inte, måste hela projektdelen göras om vid ett senare kurstillfälle.] Om projektet inte lämnas in under aktuell kursomgång kan projektet endast lämnas in och bedömas två gånger om året (maj och december) i samband med andra kursomgångar. Kursen utvecklas kontinuerligt och möjligheten att bedömas enligt kursomgångar som är avslutade mer än två år tillbaka i tiden kan gå förlorad, helt eller delvis.

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator

Kjell Andersson <kan@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.