MF2057 Introduktion till mekatronikspåret 1,0 hp

Mechatronics Track Introduction

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Kursen ger en introduktion till Mekatronikspåret på avancerd nivå med det övergripande målet att ge en komplett bild av hela det tvååriga spåret.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

    Maskinteknik
  • Betygsskala

    P, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten ha förmåga att:

1. Ge en övergripande beskrivning av Mekatronikspårets struktur, innehåll, krav och valbara möjligheter

2. Använda och upprätthålla ordning i spårets kurslaboratorium på ett professionellt sätt

3. På en grundläggande nivå använda de verktyg, datorer, progamvaror och andra stödsystem som används i Mekatronispåret

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen ger en introduktion till Mekatronikspåret på avancerd nivå med det övergripande målet att ge en komplett bild av hela det tvååriga spåret. Kursen omfattar introducerande föreläsningar och övningar och involverar alla lärare och examinatorer för de obligatoriska kurserna i spåret.

Kursupplägg

Halvtid under terminens första vecka.

Behörighet

CMAST,CDEPR,CFASTE,CINEK 3: >120 hp, EL1120, DD1321

Materstudenter: TIPUM spår IPUC

Litteratur

Examination

  • PRO1 - Projekt, 1,0, betygsskala: P, F

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Martin Edin Grimheden, 790 7797, marting@md.kth.se

Examinator

Martin Edin Grimheden <mjg@kth.se>

Övrig information

Denna kurs är inledningen på spåret Mekatronik, IPUC. Den skall läsas under första terminen på masterspåret före kurserna MF2042 coh MF2043.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2011.
Examinationsinformation gäller från och med HT2011.