MG1016 Tillverkningsteknik 6,0 hp

Manufacturing Technology

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

Lärandemål

Efter godkänd kurs kommer studenten att kunna:

 • redogöra för de vanligaste skärande, formande och fogande tillverkningsmetoder som används i verkstadsindustrin, samt tillämpa dessa metoder för att framställa enklare komponenter,
 • välja tillverkningsmetod utifrån en komponents seriestorlek, form, precision och mekaniska egenskaper,
 • föreslå lämpliga ytbehandlingsmetoder, samt ge exempel på teknisk och mekanisk ytfunktion,
 • bereda enklare metalliska komponenter för tillverkning i både manuella och numeriskt styrda verktygsmaskiner (svarv och fräsmaskin), inklusive val av verktyg, beräkning av skärdata, samt framtagning av detaljprogram,
 • använda grundläggande verkstadsteknisk mätteknik, för att verifiera funktion och kvalitet
 • framställa och tolka maskinritningar med måttsättning, toleranser, snitt och vyer
 • beskriva produktframtagningsprocessen (råvara - konstruktion - tillverkning - produkt).

Kursens huvudsakliga innehåll

I kursen kommer du att studera viktiga verkstadstekniska tillverkningsmetoder och system och få en inblick i hela produktionsprocessen. Numeriskt styrda verktygsmaskiner är en central komponent i ett modernt verkstadsföretag. Du får prova på att använda sådana maskiner hela vägen från konstruktion, programmering, riggning och provkörning, fram till färdigtillverkade detaljer. Andra ämnesområden som avhandlas inom kursens ram är teknisk kommunikation i form av ritteknik, plaster, ytors tekniska egenskaper, samt grundläggande verkstadsmätteknik för att verifiera funktion och kvalitet.

Kursupplägg

Föreläsningar

Övningar

Laborationer

Inlämningsuppgifter

Behörighet

MJ1103 Maskinteknik eller MF1061 DoP Introduktion

eller motsvarande

Litteratur

Tillverkningsteknologi, Jarfors med flera, Studentlitteratur 2010, ISBN 978-91-44-07039-1

Formler och Tabeller för Mekanisk Konstruktion, Karl Björk

Examination

 • LAB1 - Laborationer och inlämningsuppgifter, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Slutbetyget baseras på tentamensresultatet och eventuella bonuspoäng från valfria kontrollskrivningar

Krav för slutbetyg

Godkända laborationer och inlämningsuppgifter (LAB1; 3hp)

Godkänd tentamen (TEN1; 3hp)

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Mats Bejhem, bejhem@kth.se

Examinator

Mats Bejhem <bejhem@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2016.
Examinationsinformation gäller från och med VT2016.