MG1028 Grundläggande 3D-CAD 1,5 hp

Introductory 3D CAD

Denna kurs motsvarar momentet Grundläggande CAD i kurserna MF1061 och MJ1103

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

HT19 för programstuderande

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten:

 • självständigt och på ett strukturerat sätt kunna skapa CAD-modeller i SolidEdge som:
  - parametriserade detaljmodeller
  - sammanställningsmodeller av detaljmodeller
  - mekanismmodeller med animering
  - enkla måttsatta detaljritningar
  - sammanställningsritningar med sprängskiss och stycklista

Kursens huvudsakliga innehåll

1. Systemintroduktion och enkel detaljmodellering i ett modernt 3D-CAD-system

2. Fortsatt detaljmodellering och sammanställningsmodellering

3. Dokumentation: Detalj- och sammanställningsritningar.

Kursupplägg

Tre korta introduktionsföreläsningar om en lektion vardera som var och en följs av en efterföljande datorlaboration/terminalövning om tre timmar.

En inlämningsuppgift där studenten tillämpar de tillägnade färdigheterna på en tilldelad modell och redovisar detta vid dator för kursansvariga.

Behörighet

Litteratur

Kursmaterial i grundläggande CAD, Lasse Wingård & Per Johanssion (pdf-dokument som kan laddas ner
från LMS av kursdeltagare). Programvaran Solid Edge i aktuell version (kan laddas ner kostnadsfritt från
KTH programdistribution).

Examination

 • INL1 - Laborationer och inlämningsuppgift, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkända laborationsuppgifter och inlämningsuppgift (INL1; 1,5 hp)

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Per Johansson (pj@kth.se)

Examinator

Lars Wingård <lw@kth.se>

Påbyggnad

MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning

MG2022 Avancerad CAD och FFF, projektkurs

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2018.
Examinationsinformation gäller från och med HT2011.