MG2009 Avancerad tillverkningsteknik 6,0 hp

Advanced Manufacturing Technology

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (4,5 hp), P2 (1,5 hp)

 • Anmälningskod

  51121

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Amir Rashid <amirr@kth.se>

 • Lärare

  Andreas Archenti <archenti@kth.se>

  Jan Stamer <stamer@kth.se>

  Jonny Gustafsson <jonnyg@kth.se>

  Qilin Fu <qilin@kth.se>

 • Målgrupp

  Villkorligt valfri för TPRMM.

  Valbar för studenter antagna till masterprogram.

  Får ej läsas av den som läst MG2109

  Får ej läsas av den som läst MG2110

  CMAST4, CDEPR4 kurs inom teknikprofil

 • Del av program

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (4,5 hp), P2 (1,5 hp)

 • Anmälningskod

  50837

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Amir Rashid <amirr@kth.se>

 • Lärare

  Andreas Archenti <archenti@kth.se>

  Jan Stamer <stamer@kth.se>

  Jonny Gustafsson <jonnyg@kth.se>

  Qilin Fu <qilin@kth.se>

 • Målgrupp

  Villkorligt valfri för TPRMM.

  Valbar för studenter antagna till masterprogram.

  Får ej läsas av den som läst MG2109

  Får ej läsas av den som läst MG2110

  CMAST4, CDEPR4 kurs inom teknikprofil

 • Del av program

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • välja och redogöra för lämpliga skärande och formande tillverkningsprocesser, inklusive okonventionella metoder
 • tolka toleranssatta maskinritningar samt planera och genomföra en uppmätning av en detalj
 • mäta och analysera dynamiska egenskaper hos tillverkningsutrustning , dvs verktyg och maskiner
 • ge förslag på ekonomiska och hållbara tillverkningsprocesser utifrån givna förutsättningar

Kursens huvudsakliga innehåll

Skärande och formande tillverkningsprocesser

Maskindynamik

Maskin - och processkapabilitet

Bearbetningsekonomi och hållbarhet

Okonventionella tillverkningsprocesser

Avancerad mätteknik

Behörighet

Minst 45 hp avklarat av kurser på avancerad nivå

och

MG1001, MG1006, MG1026 eller MG2104,

eller motsvarande förkunskaper.

Endast en av kurserna MG2009 och MG2109 får läsas.

Får ej läsas av den som läst MG2031 eller MG2209.

Rekommenderade förkunskaper

MG1001 , MG1006, MG1026 eller MG2104, eller motsvarande förkunskaper

Litteratur

Meddelas vid kursstart

Examination

 • LABA - Verkstadslaborationer, 1,5, betygsskala: P, F
 • TENA - Skriftlig tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkända verkstadslaborationer (LABA; 1,5 hp)

Godkänd tentamen (TENA; 4,5 hp)

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Amir Rashid

Examinator

Amir Rashid <amirr@kth.se>

Övrig information

Endast en av kurserna MG2009, MG2109 eller MG2110 kan läsas, pga överlapp.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med HT2015.