MG2022 Avancerad CAD- och FFF-modellering, projektkurs 6,0 hp

Advanced CAD Modelling and Rapid Prototyping, Project Course

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P2 (3,0 hp)

  VT20 P3 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  50683

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-03-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  5 - 60

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Lars Wingård <lw@kth.se>

  Per Johansson <pj@kth.se>

 • Lärare

  Lars Wingård <lw@kth.se>

  Per Johansson <pj@kth.se>

 • Målgrupp

  Villkorligt valfri för TPRMM åk 1-2

  Valbar för (CMAST, CDEPR, CMATD, CFATE) åk 3
  och för masterprogram åk 1-2

  CMAST4, CDEPR4 kurs inom teknikprofil

 • Del av program

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P2 (3,0 hp)

  VT19 P3 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  50840

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 60

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Lars Wingård <lw@kth.se>

  Per Johansson <pj@kth.se>

 • Lärare

  Lars Wingård <lw@kth.se>

  Per Johansson <pj@kth.se>

 • Målgrupp

  Villkorligt valfri för TPRMM åk 1-2

  Valbar för (CMAST, CDEPR, CMATD, CFATE) åk 3
  och för masterprogram åk 1-2

  CMAST4, CDEPR4 kurs inom teknikprofil

 • Del av program

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • med ett strukturerat arbetssätt utnyttja ett modernt CAD-systems fulla funktionalitet för att skapa CAD-modeller med god kvalitet av detaljer och produkter med komplexa former
 • anpassa och bereda CAD-modeller för tillverkning i maskin för additiv tillverkning

Kursens huvudsakliga innehåll

Avancerad CAD:

 • Avancerade solidmodelleringsoperationer
 • Modellering av detaljer med friformade ytor
 • Varierade och okonventionella arbetssätt vid CAD-arbete
 • Operationer för modellering av tunnplåtsprodukter

Tillverkningsanpassning och tillverkning av fysiska skalmodeller med i FFF-maskin

Kursupplägg

Schemalagda lektioner 1-2 ggr/vecka med aktiviteter som:

 • Övningsuppgifter/laborationer i avancerad användning av CAD-systemets funktionalitet
 • Självständigt arbete med att modellera ett flertal komplexa detaljer med avancerad former, utgående från ritningsunderlag

Mycket eget arbete utanför lektionstid erfordras

Det egna arbetet under kursen dokumenteras i en teknisk rapport med beskrivning av tillvägagångssätt, lärdomar och andra reflektioner

Behörighet

MF1061 Design och Produktframtagning Introduktion
eller
MJ1103 Introduktion till Maskinteknik
eller
MG1028 Grundläggande CAD

eller motsvarande förkunskaper

Engelska B samt svenska A eller motsvarande

Litteratur

Görs tillgängligt i Bilda för registrerade kursdeltagare

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LAB1 - Laborations- och övningsuppgifter, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkända laborations- och övningsuppgifter (LAB1; 3 hp)

Godkänd inlämningsuppgift (INL1; 3 hp)

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Lasse Wingård, lasse.wingard@iip.kth.se

Examinator

Lars Wingård <lw@kth.se>

Övrig information

Kursen ges säkert vid minst 10 kursdeltagare.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med HT2015.