Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalMG2022 Avancerad CAD- och FFF-modellering, projektkurs 6,0 hpAdministrera Om kursen

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan MG2022 (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Avancerad CAD:

 • Avancerade solidmodelleringsoperationer
 • Modellering av detaljer med friformade ytor
 • Varierade och okonventionella arbetssätt vid CAD-arbete
 • Operationer för modellering av tunnplåtsprodukter

Tillverkningsanpassning och tillverkning av fysiska skalmodeller med i FFF-maskin

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • utnyttja ett modernt CAD-systems fulla funktionalitet för att med ett strukturerat arbetssätt skapa CAD-modeller med god kvalitet av komponenter med komplexa former
 • tolka 2D-ritningar och använda dem som underlag för att i CAD skapa 3D-modeller
 • reflektera över och beskriva utvecklingen av sitt eget CAD-kunnande under kursen
 • anpassa och bereda CAD-modeller för tillverkning i maskin för additiv tillverkning

Kursupplägg

Schemalagda lektioner 1-2 ggr/vecka med aktiviteter som:

 • Övningsuppgifter/laborationer i avancerad användning av CAD-systemets funktionalitet
 • Självständigt arbete med att modellera ett flertal komplexa detaljer med avancerad former, utgående från ritningsunderlag

Det egna arbetet under kursen dokumenteras i en teknisk rapport med beskrivning av tillvägagångssätt, lärdomar och andra reflektioner

Mycket eget arbete utanför lektionstid erfordras

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

MF1061 Design och Produktframtagning Introduktion
eller
MJ1103 Introduktion till Maskinteknik
eller
MF1001 Maskinteknik, introduktionskurs
eller
MG1028 Grundläggande CAD

eller motsvarande förkunskaper

Engelska B samt svenska A eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LAB1 - Laborations- och övningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Lars Wingård

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MG2022

Ges av

ITM/Industriell produktion

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Lasse Wingård, lasse.wingard@iip.kth.se

Övrig information

Kursen ges säkert vid minst 10 kursdeltagare.