MG2029 Industriell produktion - planering och styrning 6,0 hp

Production Engineering - Planning and Control

Kursen ger teorigrund och praktiska verktyg för tillverkande företags strävan mot resurseffektiv produktion och ständigt förbättringsarbete, s.k. lean production

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska du kunna:

 • förklara de grundläggande principer som används i system för traditionell produktionsplanering och -styrning
 • utveckla aggregerade planer för tillverkning av multi-komponentprodukter
 • föreslå huvudplan för tillverkning (Master Production Schedule) och materialbehovsplan (Material Requirements Plan) för en given aggregerad plan
 • använda lämpliga metoder för lagerstyrning för en produkt med känd efterfrågan
 • välja den lämpligaste metoden för driftsplanering i syfte att optimera givna nyckeltal i tillverkningen
 • beskriva principerna för tryckande och dragande flöden
 • beskriva de grundläggande principerna i Lean
 • använda lämpliga Lean-verktyg för ständiga förbättringar
 • genomföra en värdeflödesanalys för nuvarande och framtida förhållanden för ett givet fall

Kursens huvudsakliga innehåll

Planering och styrning av produktion

 • Prognoser och aggregerade planer för produktion
 • Huvudplan för tillverkning (Master Production Schedule)
 • Materialbehovsplanering (Material Requirements Planning/Materialplaneringssystem - MPS-system)
 • Detaljplanering av produktionen (i verkstaden)

Lean

 • Lean-filosofi, principer och processer
 • Lean som en strategi, att hantera människor och problemlösning
 • Lean-implementering, erfarenheter och 5S
 • Värdeflödesanalys (VFA)

Kursupplägg

Föreläsningar

Produktionsspelet

Atlas Copco Learning Factory - praktisk Lean-laboration

Projektuppgift - Värdeflödesanalys

Seminarium kring Toyotas Management-principer

Behörighet

MG1026 Tillverkningsteknik och
MG1024 Produktion

eller

MG1006 Design och produktframtagning - tillverkningsteknik

eller motsvarande

Eng B eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

MG1026 Tillverkningsteknik och
MG1024 Produktion
eller
MG1006 Design och Produktframtagning - Tillverkning

Litteratur

Olhager, J. Produktionsekonomi, Studentlitteratur (2000), ISBN 91-44-0074-8

Liker, J.K. The Toyota Way, McGraw-Hill (2004), ISBN 0-07-139231-9

Production and Operation Analysis, Steven Nahmias, 6th edition, ISBN-10: 0071263705 | ISBN-13: 978-0071263702

Petersson, P., Johansson, O., Broman, M., Blücher, D., Alterman, H. LEAN Gör avvikelser till framgång!, Part Development AB (2009), ISBN 978-91-633-2796-4

The Toyota Way - 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer (pdf-utdrag via Bilda)

Ytterligare litteratur för den intresserade:

Olhager, J. Produktionsekonomi, Studentlitteratur (2000), ISBN 91-44-0074-8

Liker, J.K. The Toyota Way, McGraw-Hill (2004), ISBN 0-07-139231-9

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkända inlämningsuppgifter (INL1; 3hp)

Godkänd tentamen (TEN1; 3 hp)

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Hakan Akillioglu, haaki@kth.se

Examinator

Mauro Onori <onori@kth.se>

Påbyggnad

MG2130 Modellering och simulering industriella processer
MG2027 Projektkurs Industriell produktion

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.