MG2104 Tillverkningsteknik- och planering 7,5 hp

Manufacturing Technology and Planning

 • Process technologies
 • Production planning and control
 • Supply Chain Management

Kursen ges på engelska.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förstå hur en given produkt kan tillverkas
 • välja en lämplig tillverkningsmetod för en specifik situation
 • beskriva hur ett materials mekaniska egenskaper varierar med olika tillverknings- och bearbetningsmetoder
 • identifiera parametrar som påverkar bearbetningsbarheten
 • analysera och bestämma processparametrar för enkla operationer, för att kunna beräkna tid och kostnad för bearbetning
 • definiera skärdata och kunna optimera dessa parametrar med avseende på verktygslivslängd och skärkrafter
 • analysera faktorer som påverkar den totala skärekonomin
 • förstå processers instabilitet (variation) och välja rätt bearbetningsoperation med hänsyn till maskin- och processdata
 • beskriva de vanligaste plastiska deformationsmetoderna (valsning, smide, extrudering, dragning och plåtformning) och deras egenskaper
 • beskriva olika svetsmetoder och deras karakteristiska egenskaper
 • känna igen olika materialstrukturer och vara väl förtrogen med och kunna välja mellan vanliga gjutmetoder
 • definiera huvudegenskaperna hos plaster
 • definiera och analysera olika slags monteringssystem
 • känna till olika fixtureringsmetoder i verktygsmaskiner och deras användning

Kursens huvudsakliga innehåll

I kursen sker studier av processer och utrustning som används i modern produktion, inklusive material borttagande, formning, fogning, svetsning, montering och gjutning. Kursen behandlar även vilka faktorera man behöver ta hänsyn till vid design, ekonomiska faktorer, automatisering, metaller och plastbearbetning, framställning av elektroniskt material. Studier av de grundläggande tillverkningsprocesserna och systemen med fokus på principer, teknologi och kapacitet, materialval, och jämförande analys . Andra ämnen som behandlas är NC, icke-traditionella metoder, mätning och statistiska metoder.

Prognosmetoder för kort och lång sikt, regresssionsanalys, utjämningsmetoder, uppskattning av trender, cykler, analys av prognosfel och datakontroll av prognossystem. Övergripande planering, produktionsplanering, tekniker, kapacitetsplanering, schemaläggning, etc.

Byggstenarna i ett försörjningskedje nätverk och dess lagerhållning. Bästa praxis för olika försörjningskedje lösningar.

Kursupplägg

I kursen varvas föreläsningar, övningar och laborationer. Internationella gästföreläsare är en viktig del av kursen. Företagsbesök genomförs.

Behörighet

Obligatorisk för TPRMM1 som ej läst

MG1001/MG1006/MG1026, eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Endast för studenter på TPRMM.

Civilingenjörsstudenter ska läsa MG1016/MG1026 i stället.

Litteratur

Fred Waters (1996), Fundamentals of Manufacturing for Engineers, 2003, Taylor & Francis, ISBN: 1-85728-338-4

Examination

 • LAB2 - Laborationer, 2,0, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarier och studiebesök, 1,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkända verkstadslaborationer (LAB1; 3 hp)
Godkänd tentamen (TEN1; 4,5 hp)

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Ove Bayard, oveb@kth.se

Examinator

Amir Rashid <amirr@kth.se>

Påbyggnad

MG2009/MG2109 Avancerad tillverkningsteknik

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med HT2019.