MG2211 Supply Chain Management 11,0 hp

Supply Chain Management

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

Framgångsrik hantering av försörjningskedjan kräver tvärfunktionell integration av viktiga affärsprocesser inom företaget och i nätverket av företag som ingår i distributionskedjan. Utmaningen är att avgöra hur framgångsrikt för att uppnå denna integration. Fallstudier genomförts vid flera företag används för att utveckla kunskap inom ramen för denna kurs. Ramen för Supply Chain Management beskrivs, så det följer studier av del i förvaltningen av leverantörskedjan och kartläggning av leveranskedjan. Slutligen lösning för genomförande analyseras.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Mihai Nicolescu, mihai.nicolescu@iip.kth.se

Examinator

Övrig information

Kursen är platsbegränsad