MJ2246 Rocket Propulsion 6,0 hp

Rocket Propulsion

För kursbeskrivning, se engelsk version

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Att ge studenten en förståelse för raketframdrivningssystem, både för uppsjutning och för kretsbana

Kursens huvudsakliga innehåll

Grundprincip  för design av raketfarkoster: statisk prestanda, farkostacceleration, kretsbanemekanik och rakettyper. Komponenter i en raket: Prestanda och karaktäristik, design av munstycken. Framdrivningssystem: Prestanda vid kemisk jämvikt, effekt av icke-jämvikt, utformning av förbränningskammare, hybrid raketer. Raketmotorns undersystem: väggkylning, injektorer, bränslematningsystem, kontrollsystem.

Kursupplägg

50% självstudiekurs med stödföreläsningar

Behörighet

MJ1112 Tillämpad Termodynamik, 9 hp eller motsvarande

SG1220 Strömningsmekanik, minst 6 hp eller motsvarande

MJ2429 Strömningsmaskiner, 6 hp eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Basic knowledge in thermodynamics and fluid mechanics is necessary

Litteratur

Hill, P. and Peterson, R. 1992."Mechanics and Thermodynamics or Propulsion".

Addison-Wesley Publishing Company, Inc., USA. ISBN 0-201-14659-2. 

George P. Sutton, Oscar Biblarz, 2001“Rocket Propulsion Elements”, 7th EditionJohn-Wiley & Sons, Ltd., ISBN: 0-471-32642-9 Compedu (www.compedu.net)  

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) - Sweden Department of Energy Technology

Division of Heat and Power Technology

Examination

 • PRO1 - Project, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Examination, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Home Assignments, 1,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

PRO1 Projekt 1.5 hp

TEN1 Examination 3.0 hp

ÖVN1 Home Assignments 1.5 hp
            

Ges av

ITM/Energiteknik

Kontaktperson

Björn Laumert, bjorn.laumert@energy.kth.se

Examinator

Björn Laumert <bjorn.laumert@energy.kth.se>

Övrig information

Ersätter 4A1346

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.