Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

MJ2246 Rocket Propulsion 6,0 hp

För kursbeskrivning, se engelsk version. 

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Masterprogram, flyg- och rymdteknik, åk 1, Valfri

Masterprogram, flyg- och rymdteknik, åk 1, RMD, Valfri

Perioder

P3 (6,0 hp)

Varaktighet

2025-01-14
2025-03-16

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Anmälningskod

60614

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Kontaktperson

Björn Laumert, bjorn.laumert@energy.kth.se

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan MJ2246 (HT 2007–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Grundprincip  för design av raketfarkoster: statisk prestanda, farkostacceleration, kretsbanemekanik och rakettyper. Komponenter i en raket: Prestanda och karaktäristik, design av munstycken. Framdrivningssystem: Prestanda vid kemisk jämvikt, effekt av icke-jämvikt, utformning av förbränningskammare, hybrid raketer. Raketmotorns undersystem: väggkylning, injektorer, bränslematningsystem, kontrollsystem.

Lärandemål

Att ge studenten en förståelse för raketframdrivningssystem, både för uppsjutning och för kretsbana

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

MJ1112 Tillämpad Termodynamik, 9 hp eller motsvarande

SG1220 Strömningsmekanik, minst 6 hp eller motsvarande

MJ2429 Strömningsmaskiner, 6 hp eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Basic knowledge in thermodynamics and fluid mechanics is necessary

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Hill, P. and Peterson, R. 1992."Mechanics and Thermodynamics or Propulsion".

Addison-Wesley Publishing Company, Inc., USA. ISBN 0-201-14659-2. 

George P. Sutton, Oscar Biblarz, 2001“Rocket Propulsion Elements”, 7th EditionJohn-Wiley & Sons, Ltd., ISBN: 0-471-32642-9 Compedu (www.compedu.net)  

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) - Sweden Department of Energy Technology

Division of Heat and Power Technology

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Project, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Examination, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Home Assignments, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

PRO1 Projekt 1.5 hp

TEN1 Examination 3.0 hp

ÖVN1 Home Assignments 1.5 hp
            

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Björn Laumert, bjorn.laumert@energy.kth.se