MJ2425 Elektronikkylning 6,0 hp

Cooling of Electronics

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens mål är att ge kunskaper om kylproblem som uppstår i elektriska och elektroniska system, liksom kunskaper om metoder för termisk dimensionering och design av sådana system.

Efter kursen skall studenten kunna

 • beskriva och bedöma kylproblem i elektriska och elektroniska system
 • utföra termisk dimensionering med hjälp av metoder såsom:

– kompakta modeller av elektriska komponenter
– luftverkningsgradsmetoden för val av fläktar
– termiska revirytemetoden för komponentplacering på kretskort

 • dimensionera kylflänsar, och kunna bedöma inverkan av bypass-strömning
 • beskriva och tillämpa olika modeller för komponentkaraktärisering
 • beskriva olika typer av vätskekylmetoder och bedöma deras kapacitet och tillämpbarhet
 • bedöma kapaciteten och tillämpbarheten av olika kommersiella beräkningsverktyg.

Kursens huvudsakliga innehåll

Repetition av värmetransportteknikens grunder. Karakterisering av elektronikkomponenter. Kylverkningsgradsmetoden, luftverkningsgradsmetoden för dimensionering av fläktar etc. Revirytemetoden för placering av komponenter på kretskort. Optimering av flänsavstånd. Dimensionering av kylare i öppna geometrier. Uppskattning av kontaktmotstånd. Vätskekylning, enfas och tvåfas. Orientering om kommersiella beräkningshjälpmedel (FEM- och CFD-program).

Behörighet

MJ1401  Värmeöverföring, samt  SG1220 Teknisk strömningslära eller SG1217 Strömningsmekanik, gk, eller motsvarande kurser

Litteratur

Mälhammar, Å.: Thermal design for Electronics, 2003
Palm, B.:Short notes on heat transfer

Handouts

Examination

 • LAB1 - Laborationer, , betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Tentamen (TEN1; 4,5 hp)
Inlämningsuppgift (SEM1; 1,5 hp)
Laborationer (LAB1; 0 p)

Ges av

ITM/Energiteknik

Kontaktperson

Hans Havtun, e-mail hans.havtun@energy.kth.se

Examinator

Hans Havtun <hans.havtun@energy.kth.se>

Övrig information

 Ersätter 4A1624

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2011.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.