Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

The course covers the fundamentals of non-linear acoustics.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan SD2180 (HT 2013–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Conservative and non-conservative systems, forced oscillations of systems, continuous systems and travelling waves. Perturbation methods – such as straightforward expansion, Lindstedt-Poincaré method, method of multiple scales, method of harmonic balance, method of averaging – and basic numerical methods.

Lärandemål

After the course, the participant shall be able to:

 • Apply perturbation methods to new situations:
  - Predict the response of a novel, non-linear system – approximated by a conservative, finite degree-of-system – using a perturbation method.
  - Predict the response of a novel, non-linear system – approximated by a non-conservative, finite degree-of-system – using a perturbation method.
  - Calculate all the resonance frequencies of a forced, novel, non-linear system – approximated by a non-conservative, single degree-of-system – using a perturbation method.
  - Demonstrate a correct use of a perturbation method in the prediction of the standing wave response of a novel, non-linear continuous system – such as string, beam, plate or shell.
  - Predict the travelling wave response of a novel, non-linear continuous system using a perturbation method.
 • Analyze non-linear acoustic phenomena:
  - Identify the non-linear phenomena for finite degree-of-freedom systems.
  - Point out the reasons for the non-linear phenomena for finite degree-of-freedom systems.
  - Identify the non-linear phenomena for continuous systems.
  - Point out the reasons for the non-linear phenomena for continuous systems.
 • Judge the value of applied perturbation methods for a given application:
  - Write a short exposition evaluating the relative merits of the applied perturbation methods.
  - Compare the response results predicted by a perturbation method with those of a basic numerical method.
  - Explain the reasons for a good match between results obtained by a perturbation method and those of a basic numerical method.
  - Explain the reasons for any mismatch between results obtained by a perturbation method and those of a basic numerical method.

Also after the course, for higher grades (A-C), the participant shall be able to:

 • Display a scientific attitude towards non-linear problems:
  - Demonstrate curiosity in identifying non-linear problems.
  - Seek natural causes of non-linear phenomena.
  - Demonstrate open-mindedness when seeking solutions.
  - Suspend judgments until all evidence is available.
  - Show objectivity in analyzing evidence and drawing conclusions.
  - Show willingness to revise conclusions as new evidence becomes available.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Basic courses in mathematics, mechanics.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Compendium Non-linear Acoustics, Leif Kari

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Written home assignments (TEN1; 6 university credits).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Leif Kari

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SD2180

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

SD2145 Vibro-Acoustics
SD2130 Signal Analysis
SD2165 Acoustical Measurements
SD2150 Experimental Structure Dynamics
SD2155 Flow Acoustics
SD2160 Ljud- och Vibrationsprojekt
SD2170 Energy Methods
SD2175 Numerical Methods for Acoustics and Vibration
SD2185 Ultrasonics
SD2190 Vehicle Acoustics and Vibration