SD2190 Fordonsakustik och vibrationer 6,0 hp

Vehicle Acoustics and Vibration

Kursen ger en introduktion till ljud- och vibrationsdesign för fordon, NVH, tillsammans med en överblick över moderna datorbaserade verktyg för dessa problem.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

HT18 Doktorand för fristående studerande

 • Perioder

  HT18 P2 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  10176

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 1

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Peter Göransson <pege@kth.se>

 • Lärare

  Peter Göransson <pege@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast för doktorander på KTH

Lärandemål

Studenten skall efter genomgången kurs kunna/känna till:

 • Förstå de grundläggande principerna för ljud- och vibrationsdesign i framförallt bilar
 • De viktigaste ljud- och vibrationskällorna, utbredningsvägar i olika frekvensområden och hur de påverkas av olika körtillstånd.
 • Förstå sambanden mellan olika kritiska designaspekter, framförallt objektiva mål och subjektiva kriterier.
 • Processerna och helhetsperspektivet kring design med avseende på ljud- och vibrationer kontra andra egenskaper, krocksäkerhet, väghållning, etc.
 • State-of-the art i Computer Aided Engineering för NVH, tillsammans med exempel på olika problem som kan analyseras och begränsningar i erhållna lösningar.
 • Ha en grundläggande förståelse för skillnaden mellan objektiva och subjektiva designkriterier och hur dessa påverkar designprocessen.
 • Moderna designlösningar i NVH, inklusive olika typer av material och deras prinipiella funktion, tillsammans med rådande trender.

Kursens huvudsakliga innehåll

Överblick över metoder för datorbaserad analys av ljud och vibrationer i passagerarfordon. Lastfall, analystyper och CAE (Computer Aided Engineering) optimieringsprocesseser. NVH analys och dess koppling/beroende av andra funktioner och egenskaper. Modellering, analysprocedurer och noggrannhet i “virtuell“ fordonsutveckling. Variabilitet i produktegenskaper hos fordonsstrukturer. Material, modellering och design, för att reducera ljud- och vibrationer i fordon. Ljudkvalitet och identifering av ljud- och vibrationskällor.

Behörighet

Grundläggande kurser i matematik och mekanik.

Litteratur

CD med föreläsningsmaterial.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 6,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Projektuppgift (Muntlig och skriftlig redovisning) (INL1; 6 HP)

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Examinator

Peter Göransson <pege@kth.se>

Påbyggnad

SD2145 Vibro-Acoustics
SD2130 Signal Analysis
SD2165 Acoustical Measurements
SD2150 Experimental Structure Dynamics
SD2155 Flow Acoustics
SD2160 Ljud- och Vibrationsprojekt
SD2170 Energy Methods
SD2175 Numerical Methods for Acoustics and Vibration
SD2180 Non-Linear Acoustics
SD2185 Ultrasonics

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.