SD2231 Tillämpad fordonsdynamikreglering 7,5 hp

Applied Vehicle Dynamics Control

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Målet med kursen är att ge studenterna både teoretisk och praktisk erfarenhet kring olika tillämpningar av fordonsdynamisk reglering, både longitudinell, lateral och vertikal riktning. I slutet av kursen kommer studenter ha teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet av tre olika områden kring fordonsdynamisk reglering.    

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen är en labbaserad kurs vilket betyder att studenterna kommer att ha teoretiska föreläsningar innan praktiska labbtillfällen som bygger på de teoretiska föreläsningarna. Under kursen kommer studenterna gå igenom tre laboratorieövningar

1. Longitudinell dynamik, slip-reglering (broms/acceleration)

2. Vertikal dynamik, reglering av aktiv dämpning (sky-hook/ground-hook)

3. Lateral dynamik, skattning (skatta fordonsslip)

Behörighet

Kursen inriktar sig till studenter i slutet av deras Masterutbildningar från följande program:

- Farkostteknik

- Design och produktframtagning

- Maskinteknik

- Elektroteknik

- Reglerteknik

Litteratur

Handouts during course.

Utdelat material under kursen.

Examination

 • LAB1 - Longitudinell dynamik, slip-reglering (broms/acceleration), 2,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LAB2 - Vertikal dynamik, reglering av aktiv dämpning, 2,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LAB3 - Lateral dynamik, skattning (skatta fordonsslip), 2,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Betygsskala A-F

Krav för slutbetyg

Godkänd på alla tre obligatoriska laborationsrapporter.

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Examinator

Mikael Nybacka <mnybacka@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2014.
Examinationsinformation gäller från och med VT2014.