Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SD2231 Tillämpad fordonsdynamikreglering 7,5 hp

Målet med kursen är att ge studenterna både teoretisk och praktisk erfarenhet kring olika tillämpningar av fordonsdynamisk reglering under tre stycken 2,5 veckor långa laboratorieuppgifter. I slutet av kursen kommer studenter ha kunskap och erfarenhet av tre olika områden kring fordonsdynamisk reglering, longitudinell, lateral och vertikal riktning.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-03-17 programstuderande

Målgrupp

Sökbar för studenter på masterprogrammen: TAEEM, TMRSM, TTEMM, TIPDM, TSCRM under förutsättning att kursen kan ingå i programmet

Del av program

Masterprogram, fordonsteknik, åk 1, Villkorligt valfri

Masterprogram, fordonsteknik, åk 2, Villkorligt valfri

Masterprogram, järnvägsteknik, åk 1, Villkorligt valfri

Masterprogram, mekatronik, åk 1, Villkorligt valfri

Masterprogram, systemteknik och robotik, åk 1, Rekommenderad

Masterprogram, systemteknik och robotik, åk 2, Rekommenderad

Perioder

P4 (7,5 hp)

Varaktighet

2025-03-17
2025-06-02

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Max: 34

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-03-17 programstuderande

Anmälningskod

60454

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-03-17 programstuderande

Kontaktperson

Mikael Nybacka (mnybacka@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan SD2231 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen är en labbaserad kurs vilket betyder att studenterna kommer att ha teoretiska föreläsningar innan praktiska labbtillfällen som bygger på de teoretiska föreläsningarna.

Under kursen kommer studenterna gå igenom tre laboratorieövningar

 1. Longitudinell dynamik, slip-reglering (broms/acceleration).
 2. Lateral dynamik, skattning (skatta fordonsslip).
 3. Vertikal dynamik, reglering av aktiv dämpning (sky-hook/ground-hook).

Lärandemål

Målet med kursen är att ge studenterna både teoretisk och praktisk erfarenhet kring olika tillämpningar av fordonsdynamisk reglering, både longitudinell, lateral och vertikal riktning. I slutet av kursen kommer studenter ha teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet av tre olika områden kring fordonsdynamisk reglering.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • utveckla, implementera och analysera anti-spinn- och bromsreglering,
 • utveckla, implementera och analysera fordonskattningsalgoritmer,
 • utveckla, implementera och analysera reglering av vibrationer för hjulupphägningar,
 • utveckla och implementera ovan som fungerande och korrekta modeller i Matlab och Simulink,
 • skriva tekniska rapporter och presentera reglermodeller. 

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd EL1000 Reglerteknik, allmän kurs.

Engelska B/ Engelska 6 

Slutfört examensarbete på grundnivå.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Longitudinell dynamik, slip-reglering (broms/acceleration), 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LAB2 - Lateral dynamik, skattning (skatta fordonsslip), 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LAB3 - Vertikal dynamik reglering av aktiv dämpning, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Betygsskala A-F

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd på alla tre obligatoriska laborationsrapporter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mikael Nybacka (mnybacka@kth.se)