SD2432 Lättviktsdesign 20,0 hp

Lightweight Design

Designkurs på projektform. En lätt, teknisk produkt utvecklas från idé till verklighet. Kursen omfattar utveckling, analys, tillverkning och verifiering.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

VT18 för programstuderande

Lärandemål

Målet i det tekniska projektet är att utveckla en avancerad viktseffektiv tillämpning från specifikation till fungerade produkt med en given budget.

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna

 • arbeta i projektform
 • redogöra för framgångs- och problemfaktorer i projektarbete
 • presentera tekniskt arbete muntligt, skriftligt och grafiskt
 • hantera tekniska problem ur ett systemperspektiv
 • angripa komplexa och delvis ofullständigt formulerade problem
 • effektivt utnyttja tillgängliga ingenjörsmetoder och verktyg.
 • praktiskt realisera egna tekniska idéer
 • reflektera över och utvärdera både tekniska lösningar och eget och andras arbete

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen utgörs till största delen av projektbaserat arbete i form av planering, tekniskt utredande, konstruktionsarbete, experimentellt arbete samt tillverkning. Därutöver tillkommer regelbundna informerande och beslutande projektmöten samt handledning och andra informella diskussioner med lärare. Utrymme ges i vissa fall till fördjupat engagemang i ledarskapsroller som projektledare, gruppledare eller ekonomiansvarig. Relevanta gästföreläsningar arrangeras, vissa i samråd med kursdeltagarna. Dessa kan vara av teknisk art och/eller av typen projekthantering och presentationsteknik.

Behörighet

Kursen är främst riktad till studenter i fördjupningen Lättkonstruktioner.

Litteratur

All kurslitteratur delas ut under kursens gång.

Examination

 • ÖVN1 - Övningsuppgift, 5,0, betygsskala: P, F
 • ÖVN2 - Övningsuppgift, 5,0, betygsskala: P, F
 • ÖVN3 - Övningsuppgift, 5,0, betygsskala: P, F
 • ÖVN4 - Övningsuppgift, 5,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkända övningsuppgifter (ÖVN1-5) samt fullgjort projekt.

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Kontaktperson

Stefan Hallström, stefanha@kth.se, tel. 070-349 6440

Examinator

Jakob Kuttenkeuler <jakob@kth.se>

Stefan Hallström <stefanha@kth.se>

Övrig information

Börjar i per 3-4 V13 och fortsätter per 1-2 H13. Poängfördelning 5+5+5+5

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.