SD2601 Flygteknik 7,5 hp

Fundamentals of Flight

Ett flygplan måste kunna fungera så effektivt som möjligt utifrån en given kravspecifikation. Det kan handla om att klara att flyga så långt och/eller så länge som möjligt på en given bränslemängd, kunna stiga så snabbt och/eller bränslesnålt som möjligt mellan två givna höjder i atmosfären och/eller bära en given last så energieffektivt som möjligt. Sådana frågeställningar är starkt beroende av flygplanets utformning och de krafter som påverkar flygplanet, främst aerodynamiska laster och motorns dragkraft. I denna kurs behandlar vi hur man kan flyga och hur man gör det på ett effektivt sätt, hur flygplanets aerodynamiska egenskaper och motorns prestanda påverkar detta samt hur flygplanets geometriska utformning påverkar dessa egenskaper.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50387

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 90

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Planerade moduler

  P1: G1, H1, B2, I2. mer info

 • Kursansvarig

  Raffaello Mariani <rmariani@kth.se>

 • Lärare

  Raffaello Mariani <rmariani@kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbarför: TAEEM

  I mån av plats, Sökbar för alla program från årskurs 3

 • Del av program

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50387

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 90

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Planerade moduler

  P1: D1, G1, H1, G2, I2. mer info

 • Kursansvarig

  Per Wennhage <wennhage@kth.se>

  Raffaello Mariani <rmariani@kth.se>

 • Lärare

  Per Wennhage <wennhage@kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbarför: TAEEM

  I mån av plats, Sökbar för alla program från årskurs 3

 • Del av program

HT18 Doktorand för fristående studerande

 • Perioder

  HT18 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10142

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 1

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Raffaello Mariani <rmariani@kth.se>

 • Lärare

  Raffaello Mariani <rmariani@kth.se>

 • Målgrupp

  För doktorand på KTH.

Lärandemål

De övergripande målen är att du efter denna kurs skall kunna

 • förklara hur flygplanets utformning och aerodynamiska egenskaper, motorernas karaktäristik och flyghöjden påverkar flygplanets prestanda,
 • beräkna flygplanets prestanda, främst i icke-accelererande flygfall, men även i några enkla flygfall med acceleration som start, landning och horisontell sväng, samt
 • beräkna de aerodynamiska parametrar och de motordata som erfordras för denna prestandaanalys.

Kursens huvudsakliga innehåll

Flygplanet, dess uppbyggnad och olika delars funktion med tyngdpunkt främst på aspekter som rör flygplanets prestanda. Atmosfärens egenskaper. Grundläggande aerodynamiska begrepp. Klassiska aerodynamiska beräkningsmetoder, främst baserade på potentialteori. Olika motortyper och deras viktigaste egenskaper, främst sådana som påverkar flygplanets prestanda. Flygplanets max. och min. fart och dessas beroende av flyghöjden, den s.k. flygenveloppen. Beräkning av flygsträcka, flygtid, stigfart, stigtid och topphöjd. Start och landning. Horisontell sväng.

Behörighet

Kursen är främst avsedd för de studenter som läser programmet Aerospace Engineering (även utbytesstudenter). I mån av plats är även andra studenter välkomna att läsa kursen.

Litteratur

E.Torenbeek, H. Wittenberg, Flight Physics, Springer, 2009.

Utdelat material från institutionen.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 3,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektuppgift, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Inlämningsuppgifter (INL1; 3 hp)
Projekt (PRO1; 1,5 hp)
Skriftlig tentamen (TEN1; 3 hp)

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Examinator

Raffaello Mariani <rmariani@kth.se>

Övrig information

Ersätter SD2600 + SD2605.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2010.
Examinationsinformation gäller från och med HT2009.