SD2900 Rymdteknikens grunder 7,5 hp

Fundamentals of Spaceflight

Rymdteknik fyller en viktig funktion i dagens samhälle, och ger oss möjlighet att utforska rymden, observera jorden, kommunicera  och navigera, göra väderprognoser och mycket annat. Syftet med kursen är att du ska utveckla grundläggande kunskaper och färdigheter inom området för att vara väl förberedd för fortsättningskurser och kunna delta aktivt i ett rymdtekniskt sammanhang. Kursen fokuserar främst på din konceptuella förståelse, din förmåga att angripa ett ingenjörsproblem, och din förmåga att samspela med andra.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50604

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Planerade moduler

  P1: A1, B1, C1, F1, A2, C2, F2, G2. mer info

 • Kursansvarig

  Gunnar Tibert <tibert@kth.se>

 • Lärare

  Gunnar Tibert <tibert@kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar för: TAEEM, TTEMM, TSUEM och TIPU,

  CDEPR, CFATE,CMAST,CMATD, CTFYS från årskurs 3

 • Del av program

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50399

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Planerade moduler

  P1: A1, B1, C1, F1, A2, B2, C2, F2. mer info

 • Kursansvarig

  Gunnar Tibert <tibert@kth.se>

 • Lärare

  Gunnar Tibert <tibert@kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar för: TAEEM, TTEMM, TSUEM och TIPU,

  CDEPR, CFATE,CMAST,CMATD, CTFYS från årskurs 3

 • Del av program

Lärandemål

De övergripande målen är att du efter avklarad kurs ska:

 • på godkänd nivå, kunna tillämpa grundläggande principer för att förklara den styrande dynamiken inom rymdfart, med tonvikt på raketfarkosters dynamik och elementär banmekanik,
 • på utmärkt nivå, kunna härleda, relatera och utveckla matematiska modeller för simulering av rymdfart, med tonvikt på bärraketers dynamik, banmekanik, manövrar och relative rörelse i omloppsbana,
 • i samarbete med andra, kunna planera ett geocentriskt rymduppdrag på en konceptuell nivå, och t.ex. fastställa lämpliga banor, antal raketsteg som krävs, och en approximativ mass- och energibudget för uppdraget,
 • i samarbete med andra, kunna skriva en vetenskaplig artikel, förbereda och genomföra en muntllig presentation, samt ge och ta emot konstruktiv återkoppling på sådant arbete, samt
 • förbättra din förmåga att arbeta och lära i en kulturellt blandad grupp, och att identifiera dina egna styrkor och utvecklingsområden i samspelet med andra.

Kursens huvudsakliga innehåll

För att skapa en naturlig och kreativ lärmiljö i kursen används ett upplägg som är baserat på kamratlärande. Du kommer därför att vara en del av en grupp som träffas regelbundet för att diskutera centrala ämnen i kursen och utföra ett projektarbete tillsammans. Du kommer att arbeta med ämnen som raketframdrivning och raketprestanda, bärraketers dynamik, grundläggande banmekanik, relative rörelse och olika manövrar i omloppsbana.  Det tekniska arbetet i kursen utgörs främst av ett projektarbete som typiskt anknyter till något aktuellt tema i rymdindustrin. Kursens fokus kan därför variera något från ett år till ett annat.

Behörighet

Kursen är främst avsedd för studenter som laser masterprogrammet i flyg- och rymdteknik (även utbytesstudenter). I mån av plats är även andra studenter välkomna att delta.

Litteratur

William E. Wiesel, Spaceflight Dynamics, 3rd ed., Aphelion Press, 2010.

Boken finns att köpa i KTH Farkost och flygs studentexpedition, Teknikringen 8.

Examination

 • KON1 - Konceptuellt prov, 3,5, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektuppgift, 4,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Valfri muntlig avhandling, , betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkänd muntlig och skriflig redovisning av projektuppgift (PRO1; 4,0 hp) och godkänt skriftligt prov eller motsvarande muntlig prestation (KON1; 3,5 hp).

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Examinator

Gunnar Tibert <tibert@kth.se>

Övrig information

Ersätter SD2816.

Påbyggnad

SD2905 Bemannad rymdfart

SG2805 Rymdfarkosters dynamik

MJ2246 Raketframdrivning

EF2240 Rymdfysik

EF2260 Rymdmiljö och rymdteknik

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2013.
Examinationsinformation gäller från och med HT2013.