SF2521 Numerisk behandling av differentialekvationer 7,5 hp

Numerical Solutions of Differential Equations

En avancerad kurs om moderna numeriska metoder med fokus på linjära och icke-linjära system av differentialekvationer.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Matematik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT19 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  VT19 P3 (3,7 hp), P4 (3,8 hp)

 • Anmälningskod

  20053

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Patrick Henning <pathe@kth.se>

 • Lärare

  Patrick Henning <pathe@kth.se>

 • Målgrupp

  Study Abroad Programme

VT19 Doktorand för fristående studerande

 • Perioder

  VT19 P3 (3,7 hp), P4 (3,8 hp)

 • Anmälningskod

  20111

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Patrick Henning <pathe@kth.se>

 • Lärare

  Patrick Henning <pathe@kth.se>

 • Målgrupp

  För doktorander på KTH

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Kursen ger studenterna kunskap om problemklasser, deras grundläggande egenskaper, matematiska och numeriska begrepp, liksom effektiva numeriska metoder och programvara för lösning av ingenjörs- och vetenskapliga problem som formuleras som differentialekvationer.

Efter genomförande av kursens moment kommer studenterna att kunna konstruera, implementera och använda numeriska metoder för lösning av vetenskapliga problem med differentialekvationer följa specialiserad såväl som tillämpningsorienterad litteratur på området; förstå egenskaper hos olika klasser av differentialekvationer och deras influens på lösningar och lämpliga numeriska metoder; använda kommersiell programvara, med förståelse för grundläggande metoder, basala egenskaper och begränsningar.

Kursens huvudsakliga innehåll

Numerisk behandling av begynnelsevärdesproblem, randvärdesproblem och egenvärdesproblem för ordinäraoch partiella differentialekvationer. Tonvikten på de olika momenten kan variera år från år. Relevant linjäralgebra, rättställdhet, konvergens, stabilitet, feluppskattningar, finita differenser, finita element, finita volymer,method of lines, moderna iterativa metoder, problem med stötar. Datorlaborationer samt tillämpningsanknutna projektuppgifter.

Behörighet

För fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom matematik eller informationsteknik. Dessutom krävs engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Motsvarande kurserna SF2520/DN2221 / DN2222 Tillämpade numeriska metoder.

Litteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida.

Examination

 • LABA - Laborationsuppgifter, 1,5, betygsskala: P, F
 • LABB - Laborationsuppgifter, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.sci.kth.se/institutioner/math/avd/na/utbildning/hederskodex-for-studenter-och-larare-vid-kurser-pa-avdelningen-for-numerisk-analys-1.357185

Krav för slutbetyg

Tentamen  (TEN1; 3 hp).

Laborationsuppgifter (LABA; 3 hp).

Laborationsuppgifter (LABB: 1,5 hp,)

Ges av

SCI/Matematik

Kontaktperson

Patrick Henning (pathe@kth.se)

Examinator

Patrick Henning <pathe@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2015.
Examinationsinformation gäller från och med VT2015.