SF2565 Programkonstruktion i C++ för tekniskt - vetenskapliga beräkningar 7,5 hp

Program Construction in C++ for Scientific Computing

En avancerad kurs om objektorienterad implementering av programsystem för teknisk-vetenskapliga beräkningar med fokus på C++.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Matematik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT19 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT19 P1 (3,5 hp), P2 (4,0 hp)

 • Anmälningskod

  10046

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Planerade moduler

  P1: E1, I2. mer info

 • Kursansvarig

  Michael Hanke <hanke@kth.se>

 • Lärare

  Michael Hanke <hanke@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast för SAP-studenter. Studenter från UCAS.

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT18 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT18 P1 (3,5 hp), P2 (4,0 hp)

 • Anmälningskod

  10023

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Michael Hanke <hanke@kth.se>

 • Lärare

  Michael Hanke <hanke@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast för SAP-studenter. Studenter från UCAS.

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Kursen mål är att ge kunskaper om hur avancerade numeriska metoder och komplexa algoritmer inom teknisk-veteskapliga beräkningar kan implementeras i C++.

Efter genomförande av kursens moment kommer studenterna att kunna

 • konstruera enkla klasser för ofta förkommande matematiska objekt;
 • skapa abstrakta klasser och definera enkla template klasser;
 • implementera datastrukturer för hantering av realistisk geometri och komplexa nät till numerisk lösning av partiella differentialekvationer;
 • optimera datastrukturer och algoritmer i C++ med hänsyn till effektiva beräkningar för storskaliga problem.

Kursens huvudsakliga innehåll

 •  Objektorienterad programmering, grundläggande begrepp och syntax på C++
 • Okjekt, klasser och deras definition, konstruktorer och destruktorer
 • Operatorer, operator overloading, polymorfism
 • Grunderna i abstrakta klasser, arv, generisk programmering
 • Utvalda komponenter ur C++ standardbiblioteket
 • Strukturerade och ostrukturerade nät, datastrukturer för deras implementering
 • Implementation av numeriska metoder för partiella differentialekvationer
 • Effektiva implementeringar av numeriska algoritmer

Datorlaborationer samt projektuppgifter.

Behörighet

För fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom matematik eller informationsteknik. Dessutom krävs engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Fortsättningskurs i numerisk analys (SF2520/DN2221), Simulering med differentialekvationer ( SF1536 eller motsv.).

Litteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se:http://www.sci.kth.se/institutioner/math/avd/na/utbildning/hederskodex-for-studenter-och-larare-vid-kurser-pa-avdelningen-for-numerisk-analys-1.357185

Krav för slutbetyg

Tentamen (TEN1; 4 hp).

Projekt (PRO1; 3,5 hp).

Ges av

SCI/Matematik

Kontaktperson

Michael Hanke, hanke@kth.se

Examinator

Michael Hanke <hanke@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2014.
Examinationsinformation gäller från och med HT2014.