SF2567 Projektkurs i beräkningsteknik 7,5 hp

Project Course in Scientific Computing

En avancerad kurs i beräkningsteknik som utformas som ett gemensamt projekt för en grupp av studenter.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Matematik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

HT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (3,7 hp), P4 (3,8 hp)

 • Anmälningskod

  60312

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Yen-Hsi Richard Tsai <tsai@kth.se>

 • Lärare

  Yen-Hsi Richard Tsai <tsai@kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar för alla masterprogram

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Kursen utformas som ett grupp eller individuellt arbete med hänsyn till de studerandes förkunskaper och de lärare som kan handleda projektet.

Efter denna kurs ska studenterna inom gruppen ha:

 • Läst in teori för området från t ex läroböcker och vetenskapliga rapporter,
 • Utfört numeriska experiment för någon metod som erhållits t ex genom hopkoppling av existerande
  komponenter ur ett avancerat beräkningsprogram,
 • Sammanfattat sina resultat muntligt och skriftligt.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen innebär att studenter med ett specialintresse inom beräkningsteknik kan få läsa en individuellt utformad kurs inom det egna intresseområdet. Såväl kursinnehåll som examination utformas individuellt för varje student.

Kursupplägg

Det ges ingen undervisning på kursen.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Beror på projektinnehåll, men kan vara t ex någon eller några av kurserna SF2520 Finita elementmetoden, SF2520/DN2221 Tillämpade numeriska metoder, SF2521/DN2255 Numerisk behandling av diff. ekv., SF2568/DN2264  Parallella beräkningar för storskaliga problem.

Litteratur

Beror på projekt.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.sci.kth.se/institutioner/math/avd/na/utbildning/hederskodex-for-studenter-och-larare-vid-kurser-pa-avdelningen-for-numerisk-analys-1.357185

Krav för slutbetyg

Godkänd rapportering av resultat i seminarieform och som skriftlig rapport.

Ges av

SCI/Matematik

Kontaktperson

Michael Hanke, hanke@kth.se

Examinator

Michael Hanke <hanke@kth.se>

Övrig information

Kan påbörjas när som helst under terminstid. Kan tas på svenska eller engelska.

Påbyggnad

Diskuteras med kursansvarig. Denna kurs kan t ex vara startpunkt för ett examensarbete i beräkningsteknik.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2014.
Examinationsinformation gäller från och med HT2014.