SF2863 Systemteknik 7,5 hp

Systems Engineering

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Matematik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT19 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10048

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Per Enqvist <penqvist@kth.se>

 • Lärare

  Per Enqvist <penqvist@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast för SAP-studenter. Studenter från UCAS.

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT18 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT18 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10022

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Per Enqvist <penqvist@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast för SAP-studenter. Studenter från UCAS.

Lärandemål

Kursens övergripande syfte är att du ska bli förtrogen med några centrala operationsanalytiska modeller (dvs matematiska beslutsstödsmodeller) som är relevanta vid analys och optimering av tekniska system, samt kunna tillämpa dessa modeller på relativt renodlade frågeställningar. Speciellt ska du efter kursen kunna formulera, analysera och använda

 • tillförlitlighetsmodeller baserade på markovkedjor och markovprocesser,
 • kömodeller baserade på markovprocesser, inklusive modeller för könätverk,
 • modeller för lageroptimering, såväl deterministiska som stokastiska,
 • modeller för optimering av reservmateriel,
 • dynamisk programmering, för rekursivt beslutsfattande,
 • optimal styrning av markovkedjor, för stokastiska beslutsproblem.

Kursens huvudsakliga innehåll

Grundläggande teori för markovkedjor och markovprocesser. Några modeller för tillförlitlighet och köer baserat på markovteori, inklusive kömodeller med erlangfördelade betjäningstider. Jacksons modeller för könätverk.  Deterministisk lagerteori, inklusive Wilson-formeln. Stokastisk lagerteori, inklusive “överbokningsproblemet”. Sherbrookes modeller för optimering av reservmateriel. Marginalallokering. Dynamisk programmering. Optimal styrning av markovkedjor.

Behörighet

Allmänt:

150 hp inklusive 28 hp inom matematik och 6 hp inom matematisk statistik. Engelska B.

6 hp inom optimeringslära rekommenderas.

Mer precist för KTH-studenter:

Avklarade kurser i en- och flervariabelanalys, linjär algebra, differentialekvationer, matematisk statistik, numerisk analys.

Optimeringslära rekommenderas.

Litteratur

Hillier and Lieberman: Introduction to operations research, samt kompletterande kursmaterial från institutionen.

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

En skriftlig tentamen (TEN1; 7,5 hp).

Frivilliga hemuppgifter kan ge bonuspoäng till den skriftliga tentamen.

Ges av

SCI/Matematik

Kontaktperson

Per Enqvist (penqvist@kth.se)

Examinator

Per Enqvist <penqvist@kth.se>

Påbyggnad

SF2812 Tillämpad linjär optimering. SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering. SF2852 Optimal styrteori.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2014.
Examinationsinformation gäller från och med HT2009.