Hoppa till huvudinnehållet

SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 7,5 hp

An in-depth course on numerical methods for computer simulation of fluid flows. Together with SG2224 Applied Computational Fluid Dynamics, a comprehensive course on theory and practice of computational fluid dynamics.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan SG2212 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Short introduction with review of other numerical methods or the basic equations of fluid dynamics (the class will be divided in two groups). Conservation laws: the Navier-Stokes equations. Different levels of approximation, the Euler and Reynolds Averaged equations. Turbulence models. Basics of finite approximations for partial differential equations. Mathematical properties of hyperbolic systems. Numerical treatment of shocks. Finite volume and finite element methods. Boundary conditions. High-resolution methods. Grid generation. Practical algorithms for compressible and incompressible flow. Computer exercises with methods for the Euler equations in 1D and different approximations for 2D compressible and incompressible flows.

Lärandemål

After reading this course the student should be:

  • familiar with the differential equations for flow phenomena and numerical methods for their solution
  • able to use and develop flow simulation software for the most important classes of flows in engineering and science.
  • able to critically analyse different mathematical models and computational methods for flow simulations
  • able undertake flow computations using current best practice for model and method selection, and assessment of the quality of results obtained.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

A course in computer science or programming (e.g. DD1342);
2. Background in either fluid dynamics or numerical methods, corresponding to one of the second level courses in numerical methods DN2220-DN2225, DN2250-DN2260, DN2266 or a course in fluid dynamics e.g. SG2214 or equivalent.

Engelska B/ Engelska 6 

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Lecture notes and several recommended books

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Laboration, 4,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

One written examination (TEN1; 3 university credits). Homework and computer assignments (LAB1; 4,5 university credits).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SG2212

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

SG2224 Applied Computational Fluid Dynamics

Kontaktperson

Philipp Schlatter (pschlatt@mech.kth.se)