Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 7,5 hp

An in-depth course on numerical methods for computer simulation of fluid flows. Together with SG2224 Applied Computational Fluid Dynamics, a comprehensive course on theory and practice of computational fluid dynamics.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Målgrupp

Sökbar främst för TTEMM, TAEEM, TMRSM, TTMAM och även andra program från årskurs 3 under förutsättning att kursen kan ingå i programmet

Del av program

Masterprogram, flyg- och rymdteknik, åk 1, Valfri

Masterprogram, flyg- och rymdteknik, åk 1, FLT, Valfri

Masterprogram, marina system, åk 1, MRSB, Obligatorisk

Masterprogram, teknisk mekanik, åk 1, Valfri

Masterprogram, teknisk mekanik, åk 1, TEMA, Obligatorisk

Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik, åk 1, Valfri

Perioder

P3 (7,5 hp)

Varaktighet

2025-01-14
2025-03-16

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Anmälningskod

61270

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Kontaktperson

Mihai Mihaescu (mihaescu@kth.se), Ardeshir Hanifi (hanifi@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan SG2212 (VT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kort introduktion med en överblick av numeriska metoder eller grundläggande ekvationer för fluiddynamik. Konservationslagar: Navier-Stokes ekvationer.

Olika nivåer av approximation, Eulers ekvationer och gränsskiktsekvationer. Grunderna för ändliga approximationer för partiella differentialekvationer.

Matematiska egenskaper hos hyperboliska system. Numerisk behandling av stötvågor. Finita differens och volym metoder. Randvillkor. Högupplösta metoder. Koordinattransformation och grid kvalité. Praktiska algoritmer för kompressibla och inkompressibla flöden. Datorövningar med metoder för Euler-ekvationerna i 1D och olika approximationer för 2D kompressibla och inkompressibla flöden.

Lärandemål

After reading this course the student should be:

 • familiar with the differential equations for flow phenomena and numerical methods for their solution
 • able to use and develop flow simulation software for the most important classes of flows in engineering and science.
 • able to critically analyse different mathematical models and computational methods for flow simulations
 • able undertake flow computations using current best practice for model and method selection, and assessment of the quality of results obtained.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

 • En kurs i datavetenskap och programmering (e.g. DD1337)
 • En bakgrund i antingen strömningsmeknanik eller numeriska metoder, motsvarande en avancerad kurs i numeriska metoder (t.ex. SF2520, 2521, 2561) eller strömningsmekanik (t.ex. SG2214), eller motsvarande.
 • Engelska B/6

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Lecture notes and several recommended books

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LABA - Hemtal och datoruppgifter, 4,5 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

En skriftlig eller muntlig tentamen (TEN1), 3.0 hp

Hemtal och datoruppgifter (LAB1), 4.5 hp.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

SG2224 Applied Computational Fluid Dynamics

Kontaktperson

Mihai Mihaescu (mihaescu@kth.se), Ardeshir Hanifi (hanifi@kth.se)