SH1003 Introduktion till astronomi för ingenjörer 7,5 hp

Introductory Astronomy for Engineers

Grundkurs i astronomi för ingenjörer.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Kursnivå (A-D)

 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT18 för programstuderande

 • Perioder

  VT18 P3 (4,0 hp), P4 (3,5 hp)

 • Anmälningskod

  61113

 • Kursen startar

  2018 vecka: 3

 • Kursen slutar

  2018 vecka: 23

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Campus

  AlbaNova

 • Antal föreläsningar

  10 (preliminärt)

 • Antal övningar

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Josefin Larsson <josla@kth.se>

 • Lärare

  Felix Ryde <fryde@kth.se>

  Josefin Larsson <josla@kth.se>

  Mark Pearce <pearce@kth.se>

  Tanja Kramer Nymark <tanjan@kth.se>

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (4,0 hp), P4 (3,5 hp)

 • Anmälningskod

  60144

 • Kursen startar

  2019 vecka: 3

 • Kursen slutar

  2019 vecka: 23

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Campus

  AlbaNova

 • Antal föreläsningar

  10 (preliminärt)

 • Antal övningar

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Josefin Larsson <josla@kth.se>

 • Lärare

  Felix Ryde <fryde@kth.se>

  Josefin Larsson <josla@kth.se>

  Mark Pearce <pearce@kth.se>

  Tanja Kramer Nymark <tanjan@kth.se>

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 1. förklara grundläggande terminologi och begrepp ino kursens alla huvudområden.
 2. beskriva och kritiskt diskutera metoder som används för att bestämma egenskaper (t.ex. massor och avstånd) för astronomiska objekt.
 3. beskriva och analysera ett utvalt specialområde inom teleskop/instrument utifrån ett ingenjörsperspektiv. Redovisa resultaten både skriftligt och muntligt.
 4. redogöra för aktuella frågor i astonomins forskningsfront.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen introducerar grundläggande begrepp inom astronomi och syftar till att ge en ämnesmässig bakgrund för ingenjörens verksamhet inom området. Följande områden ingår:

Grundläggande astronomi: himlakroppars rörelse på himlen, koordinatsystem, sol- och månförmörkelser

Telekop och instrument: tekniker inom olika våglängdsområden.

Stjärnor: solen, stjärnutveckling, stjärnors slutstadier.

Planeter: solsystemets planeter, exoplaneter.

Galaxer och kosmologi: galaxers uppbyggnad och egenskaper, Big Bang.

Senaste genombrotten inom astronomin.

Behörighet

Grundläggande behörighet.

Kursen riktar sig till alla studenter på KTH.

För studenter som läser teknisk fysik (eller har motsvarande kunskaper i fysik) rekommenderas SH2402 istället.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande behörighet, kursen riktar sig mot alla studenter på KTH

Litteratur

Comins/Kaufmanm "Discovering the Universe"

Examination

 • LAB1 - Observationsövningar, 1,5, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 2,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Kursen har tre examinationsmoment:

1. Projektarbete i grupp som ger fördjupning inom ett område inom teleskop/instrument med betoning på ingenjörsmässiga aspekter. 2hp (P/F), lärandemål 3.

2. Två observationsövningar som redovisas med rapport. 1.5hp (P/F), lärandemål 1 och 2.

3. Skriftlig tenta. 4 hp (A-F), lärandemål 1, 2 och 4.

Krav för slutbetyg

Godkänt betyg i alla moment

Ges av

SCI/Fysik grundutbildning

Kontaktperson

Josefin Larsson, josla@kth.se

Examinator

Josefin Larsson <josla@kth.se>

Övrig information

För studenter som läser teknisk fysik (eller har motsvarande kurskaper inom fysik) rekommenderas SH2402 istället

Studiebesök inom rymdindustri

Versionsinformation

Kursplan giltig från och med VT2017.
Examinationsinformation giltig från och med VT2016.