SH2610 Ledarskap för säkerhet i kärnteknisk verksamhet 6,0 hp

Leadership for Safe Nuclear Power Industry

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Teknisk fysik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter kursen skall deltagarna kunna 

a) identifiera situationer där principen om ”säkerheten alltid främst” förefaller stå i konflikt med andra mål för verksamheten.

b) kommunicera korrekt och saklig information till allmänhet och media vid driftavvikelser

c) kunna använda sig av etablerade systemindikatorer för att säkerställa en god säkerhetskultur i kärntekniska organisationer.

Kursens huvudsakliga innehåll

Säkerhet och kvalitet

Kärnteknisk organisation

Kommunikation och media

Ledarskap och organisationsteorimedia

Behörighet

KTH-kursen SH2773, Kärnkraftssäkerhet, eller motsvarande.

Litteratur

Principles for a Strong Nuclear Safety Culture, Institute of Nuclear Power Operations.

Reframing Organizations: Artistry, Choice, and Leadership,  Lee G. Bolman and Terrence E. Deal

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Fallstudie, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Fallstudie av ledarskap i kärnkraftsindustrin (3 hp, betyg A-F)

Hemuppgift om organisation och ledarskap i kärnkraftsindustrin (3 hp, betyg P/F)

Ges av

SCI/Fysik

Kontaktperson

Pär Olsson (polsson@kth.se)

Examinator

Pär Olsson <polsson@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2013.
Examinationsinformation gäller från och med HT2013.