SH2610 Ledarskap för säkerhet i kärnteknisk verksamhet 6,0 hp

Leadership for Safe Nuclear Power Industry

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Kursnivå (A-D)

 • Huvudområde

  Teknisk fysik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT18 för programstuderande

HT17 för programstuderande

HT17 FOV för fristående studerande

 • Perioder

  HT17 P1 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  10063

 • Kursen startar

  2017-08-28

 • Kursen slutar

  2017 vecka: 43

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Campus

  AlbaNova

 • Antal föreläsningar

  12 (preliminärt)

 • Antal övningar

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 2

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Waclaw Gudowski <waclaw@kth.se>

 • Lärare

  Waclaw Gudowski <waclaw@kth.se>

 • Målgrupp

  TNEEM

Lärandemål

Efter kursen skall deltagarna kunna 

a) identifiera situationer där principen om ”säkerheten alltid främst” förefaller stå i konflikt med andra mål för verksamheten.

b) kommunicera korrekt och saklig information till allmänhet och media vid driftavvikelser

c) kunna använda sig av etablerade systemindikatorer för att säkerställa en god säkerhetskultur i kärntekniska organisationer.

Kursens huvudsakliga innehåll

Säkerhet och kvalitet

Kärnteknisk organisation

Kommunikation och media

Ledarskap och organisationsteorimedia

Behörighet

KTH-kursen SH2773, Kärnkraftssäkerhet, eller motsvarande.

Litteratur

Principles for a Strong Nuclear Safety Culture, Institute of Nuclear Power Operations.

Reframing Organizations: Artistry, Choice, and Leadership,  Lee G. Bolman and Terrence E. Deal

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Fallstudie, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Fallstudie av ledarskap i kärnkraftsindustrin (3 hp, betyg A-F)

Hemuppgift om organisation och ledarskap i kärnkraftsindustrin (3 hp, betyg P/F)

Ges av

SCI/Fysik

Kontaktperson

Waclaw Gudowski (waclaw@kth.se)

Examinator

Waclaw Gudowski <waclaw@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan giltig från och med HT2013.
Examinationsinformation giltig från och med HT2013.