SH2611 Små reaktorer 6,0 hp

Small Reactors

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Teknisk fysik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT20 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter kursen skall deltagarna kunna

 1. Designa en liten reaktor för produktion av elektricitet och värme
 2. Analysera säkerherhetsegenskaper hos små reaktorer
 3. Utvärdera ekonomin för kommersiell drift av små kärnkraftsreaktorer

Kursens huvudsakliga innehåll

Bränsleekonomi i små reaktorer: Anrikning och styrstavsvärde

Passiv säkerhet i små reaktorer: Reaktivitetsåterkopplingar, naturlig cirkulation och restvärmebortföring

Svåra haverier: Källterm och radiologisk inverkan på omgivningen

Kostnadsanalys: Kapitalkostnader, bränslekostnader och driftkostnader

Kursupplägg

Inlämningsuppgifter, projekt, Muntlig presentation, muntlig tentamen

Behörighet

Kurs SH2600 Reaktorfysik, eller motsvarande kompetens

Rekommenderade förkunskaper

Kurs SH2600, Reaktor fysik, eller motsvarande

Litteratur

Föreläsningsanteckningar

Examination

 • PRO1 - Projekt: SMR-design, 1,0, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Presentation av SMR, 1,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Muntlig tentamen, 1,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Hemuppgift 1: härddesign, 1,0, betygsskala: P, F
 • ÖVN2 - Hemuppgift 2: passiv säkerhet, 1,0, betygsskala: P, F
 • ÖVN3 - Hemuppgift 3: svåra haverier, 1,0, betygsskala: P, F

Kursen ges i nära samarbete med kärnteknisk industri.

Betyget sätts efter prestation på muntlig tentamen.

Krav för slutbetyg

Godkänt betyg på alla moment

Ges av

SCI/Fysik

Kontaktperson

Janne Wallenius (janwal@kth.se)

Examinator

Janne Wallenius <janwal@kth.se>

Övrig information

Kursen ges i nära samarbete med kärnteknisk industri.

Betyget sätts efter prestation på muntlig tentamen

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2018.
Examinationsinformation gäller från och med HT2018.