SI2380 Kvantmekanik, fortsättningskurs 7,5 hp

Advanced Quantum Mechanics

”Kvantmekanik, fortsättningskurs” är en grundläggande fortsättningskurs i kvantmekanik inriktad mot kvantmekanikens tillämpningar. Kursen skall ge dig fördjupade kunskaper om kvantmekanikens grunder och färdigheter i kvantmekanisk problemlösning.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Fysik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 TNTEM för programstuderande

HT19 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT19 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10052

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  AlbaNova

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Jack Lidmar <jlidmar@kth.se>

 • Målgrupp

  Only SAP-students. Students from UCAS only.

  Physics Background

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT18 för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT18 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10004

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  AlbaNova

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Jack Lidmar <jlidmar@kth.se>

 • Målgrupp

  Only SAP-students. Students from UCAS only.

  Physics Background

HT18 TNTEM för programstuderande

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall du kunna:

 • redogöra för den formella stukturen hos kvanmekaniken.
 • tillämpa Diracs bra-ket-notation, och manipulera Hermitska och unitära operatorer i kvantmekaniska härledningar.
 • detaljerat redogöra för tidsutvecklingen av kvantmekaniska system, propagatorn, samt Schrödinger- och Heisenbergbilderna.
 • känna till vägintegralsformuleringen av kvantmekanik.
 • räkna ut väntevärlden av diverse fysikaliska storheter och hur mätprocessen fungerar i kvantmekanik.
 • lösa Schrödinger ekvationen för diverse problem, t ex harmoniska oscillatorn med hjälp av algebraiska metoder.
 • hantera statistiska operatorer (täthetsmatriser).
 • känna till något om kvantmekanikens tolkningar och Bells olikheter.
 • detaljerat beskriva konsekvenserna av diskreta och kontinuerliga symmetrier och konservationslagar.
 • räkna på olika aspekter av rörelsemängdsmoment och spin, t ex addition av rörelsemängdsmoment.
 • analysera system bestående av identiska fermioner eller bosoner.
 • beskriva Aharonov-Bohm-effekten.
 • tillämpa de viktigaste approximationsmetorderna för stationära och tidsberoende kvantmekaniska problem.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Kvantmekanikens grundläggande begrepp och idéer: Hilbertrum, bra-ket-formalismen, operatorer, matrisrepresentation, observabler, mätprocessen, osäkerhetsrelationen, positions- och rörelsemängdsrepresentation, täthetsmatriser, Bells olikheter.
 • Kvantdynamik: tidsutveckling, Schrödinger- och Heisenbergbild, propagatorn, vägintegraler.
 • Harmoniska oscillatorn, skapelse- och förintelseoperatorer.
 • Symmetrier i kvantmekaniken: translation, rotation, paritet, rums- och tidsinversion.
 • Teorin för rörelsemängdsmoment: stegoperatorer, spinn, addition av rörelsemängdsmoment.
 • Permutationssymmetri, identiska partiklar.
 • Approximationsmetoder för tidsoberoende och tidsberoende problem, växelverkansbild.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper:
Fysikens matematiska metoder
Kvantfysik

Litteratur

- See current course homepage.

Recommended literature

- L.E. Ballentine, Quantum Mechanics: A Modern Development, World Scientific 2nd edition (2014).

- J.J. Sakurai, Modern Quantum Mechanics, 2nd edition, Addison-Wesley (Pearson) (2007)

- R.L. Liboff, Introductory Quantum Mechanics, Addison-Wesley (2003)

- R. Shankar, Principles of Quantum Mechanics, Kluwer (1994)

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1; 7,5 hp).

Ges av

SCI/Fysik grundutbildning

Kontaktperson

Jack Lidmar (jlidmar@kth.se)

Examinator

Jack Lidmar <jlidmar@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.