SK2301 Optisk fysik, tilläggskurs 3,0 hp

Optical Physics

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Teknisk fysik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT18 P1 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  10008

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  AlbaNova

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Val Zwiller <zwiller@kth.se>

 • Lärare

  Val Zwiller <zwiller@kth.se>

 • Målgrupp

  Only SAP-students. Students from UCAS only.

  Physics Background

HT18 för programstuderande

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P2 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  51676

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  AlbaNova

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Marinus Versteegh <verst@kth.se>

  Val Zwiller <zwiller@kth.se>

 • Lärare

  Marinus Versteegh <verst@kth.se>

  Val Zwiller <zwiller@kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar för alla program. Villkorligt valfri för TTFYM, spår TFYC.

Lärandemål

Teknologen ska efter genomgången kurs kunna:

 • använda ett anvisat optiskt designprogram för analys och enklare design av optiska system.
 • förutsäga, och, för på problemet lämpligt sätt åtgärda, optiska aberrationer i givna situationer.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kromatiska och monokromatiska aberrationer och deras effekter.Metoder för att minimera aberrationseffekter.Hantering av ett optiskt designprogram.

Behörighet

För fristående studerande krävs: 120 hp inom teknik och naturvetenskap eller motsvarande samt kunskaper i engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper:
SK2300 (Optisk fysik, 6 hp) eller motsvarande kunskaper är starkt rekommenderat för att klara kursen.

Rekommenderade förkunskaper

SK2300 (Optisk fysik, 6 hp) eller motsvarande kunskaper är starkt rekommenderat för att klara kursen.

Litteratur

Hecht, E., Optics, Addison Wesley (aktuell upplaga anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart).

Manual för det designprogram som används (anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart).

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter (INL1; 3 hp, betygsskala A/B/C/D/E/Fx/F).

Ges av

SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

Kontaktperson

Val Zwiller (zwiller@kth.se)

Examinator

Val Zwiller <zwiller@kth.se>

Övrig information

Kursen bedrivs genom självverksamhet med inbokade handledningstillfällen med examinator.

Påbyggnad

Se ovan under mål.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2010.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.