SK2330 Optisk design 6,0 hp

Optical Systems Design

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Fysik
  Teknisk fysik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT20 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska du kunna

 • Tillämpa geometrisk optik, såsom linsformler, strålritning eller ray-tracing, för att utvärdera optiska system.
 • Identifiera och beräkna tredje ordningens Seidel-aberrationer och första ordningens kromatiska aberrationer, samt minimera dessa med hjälp av standardmetoder.
 • Beskriva verktyg för utvärdering av optiska system (t. ex. MTF, PDF, spot diagrams eller aberrationskoefficienter) och använda dessa för att bedömma om ett optiskt system är lämpligt för sin uppgift.
 • Använda kommersiella datorprogram för att analysera och optimera optiska system.
 • Diskutera olika metoder inom optisk design.

Kursens huvudsakliga innehåll

Geometrisk optik, aberrationer, utvärdering av optiska system, numerisk optimering av optiska system, metoder för optisk design

Behörighet

För fristående studerande krävs: 120 hp inom teknik och naturvetenskap eller motsvarande samt kunskaper i engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper:
Optisk fysik SK2300, eller motsvarande kunskaper.

Rekommenderade förkunskaper

Optisk fysik SK2300, eller motsvarande kunskaper.

Litteratur

Anslås på kursens hemsida senast en månad före kursstart.

Examination

 • LABA - Laborationer, 2,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1; 4,0 hp, betygsskala A-F) avgör betyg. En laboration och fem datoruppgifter ska fullgöras (LAB1; 2 hp, betygsskala P/F).

Betyg på hel kurs kräver godkänt betyg på samtliga moment och bestäms utifrån betyget på den skrifliga tentamen.

Ges av

SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

Kontaktperson

Anna Burvall (anna.burvall@biox.kth.se)

Examinator

Anna Burvall <anna.burvall@biox.kth.se>

Övrig information

Kursen ges i LP2 jämna år (2014, 2016, ...)

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2010.
Examinationsinformation gäller från och med VT2010.