SK2370 Synintryckens fysik 6,0 hp

Physics of Visual Impressions

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Fysik
  Teknisk fysik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT19.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens huvudsyften är att vidareutveckla synintrycksbaserad fysik från grundkursen i fysik. Teknologen ska efter kursen kunna:

 • Rimlighetsbedöma synintrycksbaserade specifikationer
 • Läsa tekniska vetenskapliga artiklar på svenska och engelska
 • Initiera och leda arbete med synintrycksrelaterade egenskaper hos produkter i den profession man valt

Kursens huvudsakliga innehåll

Repetition av grundläggande optik.

Ögats optik, ackomodation, adaption och konvergens. Olika metoder för 3D-illusion.

Våglängd och färg. Färgrymder och färgmätning. Färg hos ljuskällor och pigment. Additiv och subtraktiv färgblandning

Fotometri och belysning. Projektorer, spotar och strålkastare.

Kameror och bildregistrering. Kvalitetsmått på avbildning. Elektronisk bildregistrering och aliasing.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper: SK1112 (Elektromagnetism och vågrörelselära, 9 hp) eller motsvarande.

Litteratur

Föreläsningsanteckningar från kursens hemsida.

Examination

 • RED1 - Redovisning, 2,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Examinationen bygger på två delar:
Artikel om teknisk nyhet på engelska eller annat ickesvenskt språk ska kondenseras till en presentation tänkt att hållas inför ickeingenjörer. Redovisas som föredragning inför andra teknologer (RED1; 2 hp, betygsskala P/F).
Muntlig tentamen där bredd och helhetssyn på ämnet redovisas inför examinator (TEN1; 4 hp, betygsskala A/B/C/D/E/Fx/F).

Ges av

SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

Kontaktperson

Göran Manneberg (goran.manneberg@biox.kth.se)

Examinator

Ulf Göran Manneberg <goran.manneberg@biox.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.