SK2411 Laserfysik 7,5 hp

Laser Physics

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Fysik
  Teknisk fysik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT19 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  VT19 P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  20040

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  AlbaNova

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 5

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Valdas Pasiskevicius <vp@laserphysics.kth.se>

 • Lärare

  Valdas Pasiskevicius <vp@laserphysics.kth.se>

 • Målgrupp

  Study Abroad Programme

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Kursen beskriver laserns funktion och uppbyggnad. Teknologen ska efter kursen kunna:

 • förklara laserns funktion och uppbyggnad
 • redogöra för fysikaliska och teknologiska aspekter
 • beskriva de optiska komponenter som kan användas för att skräddarsy laserns egenskaper
 • relatera till ämnesområdena atom- och molekylfysik, fasta tillståndets fysik, kvantoptik samt fysikalisk optik.

Kursens huvudsakliga innehåll

Grundläggande kvantmekanisk behandling av material som ger förstärkning i olika lasersystem som t ex atomer, molekyler och fasta kroppar.

Grundkunskap om de komponenter som ingår i en laser.

Ljusets kvantegenskaper och dess växelverkan med materia.

De fysikaliska principerna för laserns funktion.

Kvantförstärkares och laserns grundläggande egenskaper.

Översikt över de viktigaste lasertyperna.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper:
SK1100 (Fysik, grundkurs del II, 9 hp) och SI2170 (Kvantfysik, 9 hp) eller motsvarande kunskaper. SK2400 (Kvantelektronik inkl elektrooptik, 12 hp).

Rekommenderade förkunskaper

SK2400 (Kvantelektronik inkl elektrooptik, 12 hp).

Litteratur

Svelto, Orazio , Principles of Lasers, Fourth edition (Translation by David. C. Hanna) Kluwer Academic/Plenum Press, Springer (1998 or later) ISBN 0-306-45748-2

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 2,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 5,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Kursen examineras genom skriftlig tentamen (TEN1; 5,5 hp, betygsskala A/B/C/D/E/Fx/F), samt godkända laborationer (LAB1; 2 hp, betygsskala P/F).

Ges av

SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

Kontaktperson

Valdas Pasiskevicius (vp@laserphysics.kth.se)

Examinator

Valdas Pasiskevicius <vp@laserphysics.kth.se>

Övrig information

Ersätter SK2410.

Kursen genomförs i en helt engelskspråkig version, eller på begäran i en svenskspråkig version med litteratur på engelska om alla studenter är svensktalande.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2008.
Examinationsinformation gäller från och med VT2009.