SK2411 Laserfysik 7,5 hp

Laser Physics

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Fysik
  Teknisk fysik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT19 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  VT19 P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  20040

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  AlbaNova

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 5

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Valdas Pasiskevicius <vp@laserphysics.kth.se>

 • Lärare

  Valdas Pasiskevicius <vp@laserphysics.kth.se>

 • Målgrupp

  Study Abroad Programme

VT19 Doktorand för fristående studerande

 • Perioder

  VT19 P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  20132

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  AlbaNova

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 1

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Valdas Pasiskevicius <vp@laserphysics.kth.se>

 • Lärare

  Hoon Jang <hj@laserphysics.kth.se>

  Valdas Pasiskevicius <vp@laserphysics.kth.se>

 • Målgrupp

  För doktorander på KTH.

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Kursen beskriver laserns funktion och uppbyggnad. Teknologen ska efter kursen kunna:

 • förklara laserns funktion och uppbyggnad
 • redogöra för fysikaliska och teknologiska aspekter
 • beskriva de optiska komponenter som kan användas för att skräddarsy laserns egenskaper
 • relatera till ämnesområdena atom- och molekylfysik, fasta tillståndets fysik, kvantoptik samt fysikalisk optik.

Kursens huvudsakliga innehåll

Grundläggande kvantmekanisk behandling av material som ger förstärkning i olika lasersystem som t ex atomer, molekyler och fasta kroppar.

Grundkunskap om de komponenter som ingår i en laser.

Ljusets kvantegenskaper och dess växelverkan med materia.

De fysikaliska principerna för laserns funktion.

Kvantförstärkares och laserns grundläggande egenskaper.

Översikt över de viktigaste lasertyperna.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper:
SK1100 (Fysik, grundkurs del II, 9 hp) och SI2170 (Kvantfysik, 9 hp) eller motsvarande kunskaper. SK2400 (Kvantelektronik inkl elektrooptik, 12 hp).

Rekommenderade förkunskaper

SK2400 (Kvantelektronik inkl elektrooptik, 12 hp).

Litteratur

Svelto, Orazio , Principles of Lasers, Fourth edition (Translation by David. C. Hanna) Kluwer Academic/Plenum Press, Springer (1998 or later) ISBN 0-306-45748-2

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 2,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 5,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Kursen examineras genom skriftlig tentamen (TEN1; 5,5 hp, betygsskala A/B/C/D/E/Fx/F), samt godkända laborationer (LAB1; 2 hp, betygsskala P/F).

Ges av

SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

Kontaktperson

Valdas Pasiskevicius (vp@laserphysics.kth.se)

Examinator

Valdas Pasiskevicius <vp@laserphysics.kth.se>

Övrig information

Ersätter SK2410.

Kursen genomförs i en helt engelskspråkig version, eller på begäran i en svenskspråkig version med litteratur på engelska om alla studenter är svensktalande.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2008.
Examinationsinformation gäller från och med VT2009.