SK2560 Nanofotonik och bionanofotonik 7,5 hp

Nanophotonics and Bionanophotonics

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Teknisk fysik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT19 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  VT19 P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  20048

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  AlbaNova

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 5

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Ying Fu <fu@kth.se>

 • Lärare

  Ying Fu <fu@kth.se>

 • Målgrupp

  Study Abroad Programme

HT19 för programstuderande

HT19 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT19 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10057

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  AlbaNova

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 5

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Ying Fu <fu@kth.se>

 • Lärare

  Ying Fu <fu@kth.se>

 • Målgrupp

  Only SAP-students. Students from UCAS only.

  Physics Background

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

Lärandemål

 1. Kunna redogöra för och reflektera kring de grundläggande principerna för ljus-materiainteraktioner i nanostrukturer.
 2. Förstå och utvärdera vetenskapen biofotonik att generera och utnyttja ljus (fotoner) till bilden, upptäcka och manipulera biologiska material.
 3. Följa forskning och utveckling av nanobiofotonik för optisk sensing och diagnostik.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen har utvecklats parallellt med snabbt fortskridande multidisciplinära forsknings- och teknikutvecklingar i nanofotonik och bionanofotonik, och behandlar tre huvudsakliga ämnen:

Del 1 Grundläggande kvantmekanik för ljus-materiainteraktion i nanostrukturer

 • Lokalisering av fotoner och elektroner
 • Ljuskällor och fotodetektorer

Del 2 Nanofotonik

 • Subwavelength ljus kontroll
 • Numerisk simulering av ljus-materiainteraktion i nanostrukturer

Del 3 Bionanofotonik: Nanoteknik för biofotonik

 • Ultrasnabba, ultra-intensiva, ultrakänsliga optisk avbildning
 • Kvantprickar i biosensing, bioimaging, and drug delivery

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper:

SK1102 Klassisk fysik, eller motsvarande kunskaper

SI1151 Kvantfysik, eller motsvarande kunskaper

Litteratur

Y. Fu, Physical Models of Semiconductor Quantum Devices, Second edition, Springer, 2014

Detaljerade föreläsningsanteckningar med de senaste internationella forsknings- och utvecklingsaktiviteterna.

Dokument för inlämningsuppgifter.

Instruktioner till laborationer.

Kursreferensböcker

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,0, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laborationer, 2,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig Examen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Kursen examineras genom skriftlig tentamen (TEN1; 4 hp, betygsskala A/B/C/D/E/Fx/F), inlämningsuppgifter (INL1; 1 hp, betygsskala P/F) samt godkända laborationer (LAB1; 2,5 hp, betygsskala P/F).

Ges av

SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

Kontaktperson

Ying Fu, fu@kth.se

Examinator

Ying Fu <fu@kth.se>

Övrig information

kursen kan komma att ställas in om det är färre än 5 studenter

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2016.
Examinationsinformation gäller från och med VT2013.