SK2711 Miljöfysik 6,0 hp

Environmental physics

Kursen omfattar teoretiska och praktiska moment i solinstrålning, jordens kolcykel, fossil-, kärn-, och förnyelsebar energi, växthuseffekten, samt visar hur människan påverkar miljön. Konceptuell förståelse av relevanta fysikaliska mekanismer betonas särskilt.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Fysik
  Teknisk fysik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

Lärandemål

Kursen omfattar teoretiska och praktiska moment i solinstrålning, jordens kolcykel, fossil-, kärn-, och förnyelsebar energi, växthuseffekten, samt visar hur människan påverkar miljön. Konceptuell förståelse av relevanta fysikaliska mekanismer betonas särskilt.

Studenten skall efter kursen kunna:

 • lösa problem rörande solinstrålning, jordens kolcykel, och växthuseffekten
 • analysera atmosfärens struktur och biosfärens strålningsbalans
 • utföra beräkningar avseende konventionell kolbaserad- samt kärnenergi
 • bedöma diverse källor av förnyelsebar energi – sol, vind, vatten, bio
 • analysera effekter av miljöföroreningar, människans miljöpåverkan, och hållbar utveckling.

Kursens huvudsakliga innehåll

Solens energi, kolcykeln, växthuseffekten, energi från fossila bränslen, värmemotorer, kärnkraft, fission-fusion, förnyelsebar energi från sol, vind, vatten, och biokällor, miljöföroreningar i luft och vatten, buller och brus, klimatförändringar, hållbar utveckling

Behörighet

Inledande kurser i termodynamik och modern fysik på bachelornivå eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Inledande kurser i termodynamik och modern fysik på bachelornivå eller motsvarande

Litteratur

Environmental Physics, Sustainable Energy and Climate Change, E. Boeker and R. van Grondelle, Wiley 2011 (3rd edition), samt eget undervisningsmaterial.

Kurslärobok finns som e-text (på engelska).

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Kursen examineras genom en skriftlig tentamen: TEN, 6 hp, betygsskala A-F.

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Kontaktperson

Vladislav Korenivski (vk@kth.se)

Examinator

Vladislav Korenivski <vk@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2018.
Examinationsinformation gäller från och med HT2018.