SK2811 Fiberoptisk kommunikation 7,5 hp

Fiber-optical Communication

IT-samhällets elektroniska motorvägar består av optiska fibrer. En optisk fiber kan i sig transportera tiotals terabit per sekund över hundratals kilometer. Den fiberoptiska kommunikationstekniken är etablerad men är samtidigt stadd i en snabb utveckling mot högre bithastigheter och mer komplexa nätverk. Kursen fiberoptisk kommunikation ger dig grunderna för att förstå dagens snabba utveckling, så att du som yrkesverksam ingenjör kan utnyttja fiberoptikens möjligheter. I kursen går vi igenom komponenter, såsom laserdioder, optiska fibrer, och mottagare både från systemmässiga och fysikaliska synpunkter. Vi lär oss också att dimensionera fiberoptiska system och beräkna bitfelssannolikhet. Språket är engelska.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Teknisk fysik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT19 för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT19 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10060

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Kista

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 25

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Urban Westergren <urban@kth.se>

 • Lärare

  Richard Schatz <rschatz@kth.se>

 • Målgrupp

  Only SAP-students. Students from UCAS only.

  Physics Background

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT18 för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT18 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10014

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  Campus Kista

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 25

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Urban Westergren <urban@kth.se>

 • Lärare

  Richard Schatz <rschatz@kth.se>

 • Målgrupp

  Only SAP-students. Students from UCAS only.

  Physics Background

HT18 för programstuderande

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Kurskoden för doktorander är SK3885.

Lärandemål

Kursen ger grundläggande kunskaper om fiberoptiska komponenter, länkar och system. Från den fysikaliska beskrivningen av komponenterna härleds deras systembeskrivande parametrar och med dessa som grund dimensioneras digitala fiberoptiska länkar och system.

Efter genomgången kurs ska deltagarna:

 • Förstå, beskriva, analysera, jämföra de viktiga komponenterna ljuskällor, fibrer och detektorer både i fysikaliskt och systemmässigt hänseende.
 • Kunna dimensionera digitala fiberoptiska länkar sytems

Kursens huvudsakliga innehåll

Dielektriska vågledare: dämpning, våglängdsdispersion.

Ljuskällor: halvledarlaser, lysdiod, tillståndsekvationer, uteffekt, modulering, brus, laserförstärkare, chirp.

Detektorer: PIN-diod, lavinfotodiod, responsivitet, bandbredd, brus.

System: Direktdetekterande system, heterodyna system, dämpningsbegränsning, dispersionsbegränsning, signalberoende brus, additivt brus, bitfelssannolikhet, optiska nät, solitoner.

Behörighet

Kandidatexamen i fysik, elektroteknik eller ekvivalent examen

Rekommenderade förkunskaper

Det förväntas att eleven är förtrogen med:
- Vågledare: Vågekvationen och modbegreppet
- Halvledarelektronik: p-n-junction
- Kretsteori: Impulsresponse, faltning, överföringsfunktion hos linjära system.
- Signalteori: Autokorrelationsfunktion, spektraltäthet

Litteratur

Agrawal: ”Fiber-Optic Communication Systems”, third edition, Wiley 2002. Övrig kurslitteratur är exempelsamling, extentor och laborationsanvisningar

Examination

 • LAB1 - Laborationskurs, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

En skriftlig tentamen (TEN1; 6 hp). Godkänd laborationskurs (LAB1; 1.5 hp).

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Kontaktperson

Richard Schatz (rschatz@kth.se)

Examinator

Urban Westergren <urban@kth.se>

Övrig information

Ersätter IO2653

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2017.
Examinationsinformation gäller från och med VT2017.