SK2814 Mikrovågsteknik 7,5 hp

Microwave Engineering

The course content is a treatment of microwave devices and circuits.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Teknisk fysik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna kunna:- Tillämpa elektromagnetisk fältteori i beräkningar avseende vågledare och transmissionsledningar- Beskriva, analysera och utforma enkla mikrovågskretsar och mikrovågskomponenter, t.ex. anpassningskretsar, kopplare, antenner och förstärkare- Beskriva och grovt utforma vanliga system såsom radar och mikrovågslänkar - Beskriva vanliga komponenter såsom mikrovågsvakuumrör, snabba transistorer och ferritkomponenter- Hantera mikrovågsutrustning och utföra mätningar

Kursens huvudsakliga innehåll

Vågledare, spridningsparametrar, impedanstransformationer och anpassning, antenner, resonatorer, passiva och aktiva mikrovågskomponenter, mikrovågskommunikationssystem, radar, mikrovågsmätningar

Behörighet

Elektromagnetism motsvarande Bachelor of Science in Electrical Engineering

Litteratur

Robert E. Collin, "Foundations for Microwave Engineering". McGraw-Hill, ISBN 0-07-112569-8, 2nd edition, 1992 (out of print, used copies common), or Wiley-IEEE Press 2000, ISBN: 0-7803-6031-1andUrban Westergren, "Problems Manual and Laboratory Instructions in Microwave Engineering (also in Swedish: "Exempelsamling och laborationsanvisningar i mikrovågsteknik"), 2004, can be downloaded from the course web page (contact the lecturer about password), printed on request at the course start each year 

Examination

 • LAB1 - Laborationskurs, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Deltagande i 3 laborationer, 10 timmar, 1.5 ECTS-poäng

Skriftlig tentamen utan hjälpmedel, 5 timmar, 6 ECTS-poäng

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Kontaktperson

Urban Westergren (urban@kth.se)

Examinator

Urban Westergren <urban@kth.se>

Övrig information

Ersätter IT2651

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2017.
Examinationsinformation gäller från och med HT2017.