Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Anteckningsstödjare hos Funka

Anteckningsstöd är ett stöd som kan beviljas studenter med varaktiga funktionsnedsättningar. Här hittar du mer information om tjänsten och hur du anmäler intresse för att bli anteckningsstödjare.

Anteckningsstödjare

Att vara anteckningsstödjare innebär att föra noggranna och tydliga anteckningar under föreläsningar som anteckningsstödjaren delar med sig av till en annan student. En vanlig anledning till att studenter får det här stödet rekommenderat är om studenten till exempel har dyslexi. För att få anteckningsstöd behöver studenten som har en funktionsnedsättning ha fått en rekommendation via Funka.

Det här gäller för anteckningsstöd

  1. Student med beviljat anteckningsstöd från Funka kontaktar aktiv anteckningsstödjare för den aktuella kursen och kommer överens om hur anteckningar ska delas. Anteckningsstödjaren kan få betalt en vecka retroaktivt efter att studenten anmält samarbetet till Funka.
  2. Anteckningsstödet gäller endast vid föreläsningar. Stödet gäller inte vid övningar och laborationer.
  3. Anteckningsstödet gäller endast vid föreläsningar där både student och antecknare närvarar. Stödet är alltså inte ett substitut för föreläsningen.
  4. Anteckningsstödjaren och studenten skall läsa samma kurs under samma tidsperiod. 
  5. Det är endast när studenten ber om att få anteckningar som anteckningsstödjaren kan få betalt för dem.
  6. Om det finns fler studenter i en kurs som har anteckningsstöd genom Funka, delar anteckningsstödjaren med sig av sina anteckningar till flera studenter. Notera att anteckningsstödjaren får betalt en gång per föreläsning oavsett hur många studenter som tar del av anteckningarna. 
  7.  Anteckningsstödet gäller även vid föreläsningar på distans. 

Anmäl intresse för att bli anteckningsstöjdare

Genom att fylla i webbformuläret nedan kan du anmäla ditt intresse att bli anteckningsstödjare. Du anger vilket program du går eller vilka fristående kurser det gäller. Du blir kontaktad om det uppstår en matchning och det blir aktuellt med en anställning. Arvodet för att arbeta som anteckningsstödjare är 55 kr per timme.

Anmäl intresse att bli anteckningsstödjare för Funka

Om du blivit anställd som anteckningsstödjare 

Efter att du blivit anställd av KTH tar det cirka sex veckor att registrera anställningen. Om du arbetar under handläggningstiden ska du skriva upp dina timmar så får du dem utbetalda i efterhand. Vi har inte möjlighet att ta emot dina timrapporter förrän du blivit registrerad som anställd av HR. Vi kommer att kontakta dig när du är registrerad som anställd och kan skicka in dina timrapporter. Kom ihåg att meddela Funka om du ändrar din hemadress.

Timrapporten

Timrapporten ska lämnas in till Funka senast den tredje varje månad för att få utbetalt den tjugofemte samma månad. Om du inte lämnar in timrapporten i tid kommer den hanteras i mån av tid. Rapporten ska signeras fysiskt av dig som antecknar och av studenten som du antecknar åt. Detta för att studenten ska bekräfta att timmarna stämmer. Du mailar den inscannade rapporten till arvoderingfunka@kth.se , eller lämnar den i KTH Entré .

  Timrapport för anteckningsstödjare (docx 63 kB)

Så fyller du i timrapporten

Fyll i exakta timmar och minuter som föreläsningen har pågått. Redovisa för hela den tid som föreläsningen har pågått, oavsett om ni har haft rast under föreläsningstimmen eller inte. KTH avrundar tiden till närmsta kvart. Om du är anteckningsstödjare åt flera studenter på samma kurs skall du endast redovisa tiden för en av studenterna som du antecknar åt. Exempel på hur du ska redovisa:

  • En föreläsning som pågår 1 timme (med eller utan rast) redovisas: 1 timme
  • En föreläsning som pågår 2 timmar och 5 minuter (med eller utan rast) redovisas: 2 timmar och 5 minuter