Till innehåll på sidan

Stöd som kräver flera olika åtgärder

Stöden som nämns på den här webbsidan kräver att du har anmält dig i tid till examinationen, fått ett godkännande av examinator och fyllt i Tentafunkas webbformulär.

Dessa stöd kräver en stegvis rutin:

 • Dela upp examination till två eller flera tillfällen
 • Formelsamling
 • Lexikon (svensk-svensk lexikon)
 • Miniräknare
 • Skriva på dator vid behov
 • Upplästa frågor vid behov

Ditt ansvar

För att få tillgång till dessa stöd krävs det att du:

 1. Anmält dig i tid till examinationen.
 2. Att stödet är godkänt av din examinator på din kurs.
 3. Att du anmält ditt stöd i Tentafunkas webbformulär.

Godkännande av examinator

Vissa stöd kräver godkännande från examinator. En examinator kan alltid avslå ett stöd som rekommenderats av Funka om det går emot lärandemålen på kursen. Lärandemålen på kursen behöver alltid uppnås för att klara kursen. Som student är det ditt ansvar att ta reda på om dessa stöd är godkända att användas på din kurs eller inte.

Flera kurser har lagt ut information om vilka stöd som är godkända i Canvas eller på kurs-PM. Besök Canvas och läs på kurs-PM eller på annan anvisad plats vilka stöd som examinatorn har godkänt på din kurs. Om det inte finns information om vilka stöd som är godkända på kursen i Canvas, prata då med din examinator för att fråga om ett godkännande. OBS! Du behöver göra detta tidigt i samband med att du börjar en ny kurs, senast 16 arbetsdagar in på kursen.

Anmälan i Tentafunkas webbformulär

När du har ett godkännande från examinator behövs stödet anmälas i Tentafunkas webbformulär inför skrivningen. Webbformuläret är till för att tentamensadministrationen ska kunna förbereda de stöd du behöver använda dig av vid en specifik tenta eller kontrollskrivning.

Fyll i Tentafunkas webbformulär: Anmälan av stöd vid examination

OBS! Webbformuläret måste skickas in innan anmälan till examinationstillfället stänger. Om webbformuläret inte kommit in i tid kommer den inte att hanteras och du kommer inte ha det rekommenderade stödet vid examinationstillfället. Vi rekommenderar dig att du fyller i webbformuläret i samband med att du anmäler dig till tentan, så är det lättare att komma ihåg.

Ytterligare stöd:

 • Hörselkåpor
 • Öronproppar

För att få tillgång till dessa stöd krävs det att du:

 1. Anmält dig i tid till examinationen.
 2. Att du anmält ditt stöd i Tentafunkas webbformulär.

Att tänka på

Om din examination inte anmäls via Ladok (till exempel vid vissa kontrollskrivningar) är det din skola på KTH som ansvarar för genomförandet av examinationen. Funka har då inte hand om hanteringen av examinationen och kan inte säkerställa att du får dina stöd. Ta då kontakt med kursansvarig eller kursadministratör för att ta reda på vad som gäller kring stöd vid examinationen.

Innehållsansvarig:funka@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2022-10-20