Till innehåll på sidan

Hitta information under dina studier

Som student har du ett eget ansvar att hålla dig uppdaterad om viktig studieinformation. Här får du en översikt av de digitala kanaler KTH använder för att ge dig information under dina studier.

Personliga menyn

Personliga menyn är din ingång till dina studier som finns tillgänglig på hela kth.se när du har loggat in. I den personliga menyn får du en överblick och länkar till: 

 • kurser (kurs-PM, kursplan, kursrum i Canvas)
 • program (programrum i Canvas)
 • schema
 • studenttjänster, som exempelvis kursregistrering, studieresultat och bokning av grupprum

Personliga menyn

Studentwebben och nyhetsbrev

På Studentwebben (kth.se/student) hittar du övergripande studieinformation som är öppen för alla. Här hittar du:

 • utbildningsplaner
 • kursplaner, kursomgångar, kurs-PM, kursanalyser, historisk dokumentation om kursen
 • nyheter och kalender 
 • information om studier på KTH, stöd och vägledning, IT och digitala tjänster, kontakt
 • viss programspecifik information (till exempel kontaktuppgifter och utbytesuniversitet)

Utifrån Studentwebbens innehåll skickas nyhetsbrev ut en gång i månaden till alla studenter och påminner om nyheter, viktiga datum och tips med länkar in till Studentwebben. 

Studentwebben

Nyhetsbrev

Kursrum i Canvas

När du är registrerad på en kurs får du tillgång till ett kursrum i Canvas. I kursrummet kan du ta del av:

 • kursmaterial och annan relevant information som dina lärare har laddat upp i kursrummet

 • kommunikation med dina lärare och medstudenter via diskussionsforum och meddelanden
 • inlämningsuppgifter
 • eventuella quiz
 • återkoppling och se bedömningar och resultat (resultaten ska betraktas som preliminära och inte som examinatorns betygsbeslut som kommuniceras via Ladok)

Canvas - information och guider

Programrum i Canvas

När du studerar ett program får du tillgång till ett programrum i Canvas. Är du registrerad på fler än ett program kommer du ha tillgång till båda programrummen. Du får tillgång till programrummet efter att du kursregistrerat dig första gången. Programrummet är stängt och kan bara nås av programmets studenter. I programrummet kan du ta del av:

 • programspecifik information som endast ska vara tillgänglig för programmets studenter
 • länkar till Studentwebben relaterade till programstudierna
 • viktiga deadlines och informationspass
 • filer från programmet
 • kommunikation mellan programledningen och studenter

Canvas - information och guider