Till innehåll på sidan

Omslag

Omslagen till doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar och examensarbeten skall utformas efter beslutade mallar. Det finns ingen mall för kappan (inlagan).

Ny uppdaterad layout för avhandlingar

Från och med 2020-03-31 så gäller en ny uppdaterad layout för doktors- och licentiatavhandlingar. Den nya layouten omfattar även mallar för titelbladet och nästföljande sida med bokinformation. Övergångsperioden för den nya layouten beräknas pågå till slutet av april.  

De huvudsakliga ändringarna i den uppdaterade layouten:

  • Sidfotslinje istället för färgat linjeelement
  • Centrerad rubrikssättning under logga
  • Engelsk ordbild på engelska avhandlingar
  • Skolnamn tas bort (Ett KTH)
  • Ett mallat titelblad samt mall för nästföljande sida med bokinformation
  • Omslagets förstasida slås samman med kappan (inlagan) i den digitala filen

Vid frågor kring den uppdaterade layouten kontakta grafiskprofil@kth.se

Omslagen är genomgående gjorda i G5-format (169 x 239 mm). På omslaget finns plats för bild om man önskar ha det. Bild kan även vara en graf eller liknande. Bilderna kan tryckas i fyrfärg, svartvitt eller duplex (svart och aktuell färg i kombination).

Omslag, titelsida och nästföljande sida med bokinformation layoutas av US-AB.

Omslag till doktors- och licentiatavhandlingar

Omslag till doktors- och licentiatavhandlingar G5-format - fram och baksida.
Omslag till doktors- och licentiatavhandlingar G5-format - fram och baksida.
Mallad titelsida och nästföjande sida med bokinformation
Mallad titelsida och nästföjande sida med bokinformation

Omslag till examensarbeten

Digitala omslag till exjobb tas fram med hjälp av en mall i Word​​​​​​​.  ​​​​​​​

Omslag till examensarbete
Exempel på omslag till examensarbete

Enligt rektorsbeslut (V-2007-0971) benämns examensarbeten enligt följande:

Examensarbete inom xxx, avancerad nivå, 60 hp
Degree project, in xxx, second level

Examensarbete inom xxx, avancerad nivå, 30 hp
Degree project, in xxx, second level

Examensarbete inom xxx, avancerad nivå, 15 hp
Degree project, in xxx, second level

Examensarbete inom xxx, grundnivå, 15 hp
Degree project, in xxx, first level

Examensarbete inom xxx, grundnivå, 10 hp
Degree project, in xxx, first level

Examensarbete inom xxx, grundnivå, 7,5 hp
Degree project, in xxx, first level

Xxx= teknikområde, huvudområde eller inriktning av dessa